město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Informace - Umístění sportovní haly

08. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

09. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 6813-1, 6813-8, 6813-9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec

10. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - p. p. č. 884-1 a 888-1 k. ú. Žatec

11. Kontejnery na separovaný a bio odpad, Žatec - podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

12. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. výzva - žádosti (II. část)

13. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

14. Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec“ a jeho následném provozování

15. Převod silnice III_22532 Žatec - Bezděkov

15a Rozpočtové opatření na akci Rekonstrukce střechy - ZŠ Komenského alej č. p. 749, Žatec

16. Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 386-2 v k. ú. Bezděkov u Žatce

17. Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce

18. Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce

19. Prodej pozemku p. p. č. 808-2 v k. ú. Lhota u Nečemic

20. Prodej pozemku p. p. č. 4614-88 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

21. Prodej části pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Žatec

22. Žádost části nájemců bytů v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci

23. Nominační dokumentace UNESCO - informace

24. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2019 a Roční závěrka

25. Účelová investiční dotace - FK Slavoj Žatec - Tribuna

26. Nemocnice Źatec, o.p.s. - návratná finanční výpomoc

27. Dotace pro rok 2020 - ostatní organizace KVaV

28. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.

29. Žádost o účelovou investiční dotaci - služební vůz Městské lesy Žatec

30. Žádost o účelovou dotaci - nová expozice Žatecký poklad - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

31. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - generální obměna datové sítě - ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

32. Změna poskytnuté účelové dotace - ZŠ, nám. 28. října 1019

33. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

34. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci - Přírodovědné předměty v moderním pojetí a Jazyková učebna s novými technologiemi

35. Návratná finanční výpomoc na projekt Přírodovědné předměty v moderním pojetí - ZŠ Komenského alej 749, Žatec

36. Návratná finanční výpomoc na projekt Jazyková učebna s novými technologiemi - ZŠ Komenského alej 749, žatec

37. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci - Učebna jazyků a informatiky - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

38. Návratná finanční výpomoc na projekt Učebna cizích jazyků a informatiky - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

39. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci - Učebna pro výuku přírodních věd - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

40. Návratná finanční výpomoc na projekt Učebna pro výuku přírodních věd - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

41. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 13.05. a 26.05.2020

42. Zápis z jednání kontrolního výboru

43. Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

44. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

45. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

46. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz