město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

08. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec

09. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – st. p. č. 2221, 5722, 5724, 5262 a p. p. č. 1702-58, 1702-55 k. ú. Žatec

10. Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2019

11. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 do rozpočtu roku 2020

12. Dotace pro rok 2020 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit

13. Dohoda o bezúplatném převodu - č. p. 13 a 9 k akci. Projektová dokumentace na vodovod a vodovodní přípojky Trnovany

14. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020

15. Investice Nemocnice Žatec o.p.s. - zajištění standardních podmínek pro provoz akutního lůžkového zařízení - Dohoda o narovnání

16. Smlouva č. 06481961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

17. Prodej části pozemku p. p. č. 820-10 v k. ú. Žatec

18. Zápis z jednání kontrolního výboru

19. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

20. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

21. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz