město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (1.75 MB)

07. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování separovaného sběru komunálního odpadu mezi Městem Žatec a TSMŽ s.r.o. (489.76 kB)

08. Dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálních odpadů mezi Městem Žatec a společností Marius Pedersen, a.s. (3.77 MB)

09. Dodatek č. 55 ke smlouvě ze dne 15.08.1994 o provozování separovaného sběru pevných druhotných surovin v katastrálním území města Žatce (1.24 MB)

10. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 do rozpočtu roku 2021 (425.89 kB)

11. RK MPR Vladimír Martinovský – žádost o ponechání VH 2020 (162.05 kB)

12. Obecně závazná vyhláška – školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Žatec (204.25 kB)

13. FK Slavoj - vícepráce - účelová dotace (7.71 MB)

14. Rozpočtové opatření – Přírodovědné centrum Žatec (111.28 kB)

15. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 (193.52 kB)

16. Podání žádosti o dotaci – Modernizace sociálních zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu v objektu Kamarád LORM, Zeyerova 927, Žatec (163.59 kB)

17. Podání žádosti o dotaci v programu SFPI, výzvy č. 1-496-2021 Brownfieldy na projekt realizovaný v prostorách bývalých papíren (218.1 kB)

18. Investiční záměr Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci (15.49 MB)

19. Rozpočtové opatření na akci Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec (1.39 MB)

20. Rozpočtové opatření na akci Osobní výtahy v objektu Polikliniky Nemocnice Žatec (152.12 kB)

21. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – p. p. č. 5640-4 k. ú. Žatec (1.75 MB)

22. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – st. p. č. 435-1, 435-2 a p. p. č. 159-4 k. ú. Žatec (736.98 kB)

23. Změna č. 10 ÚP Žatec – zadání (764.58 kB)

24. Dotace pro rok 2021 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit (502.92 kB)

25. Participativní rozpočet - vítězné návrhy (82.86 kB)

26. Rozpočtové opatření – MŠ U Jezu 2224, Žatec – rekonstrukce elektroinstalace a vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace (139.82 kB)

27. Rozpočtová opatření – uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce 2021 (152.05 kB)

28. Management Plan statku Žatec a krajina žateckého chmele nominovaného k zápisu na Seznam světového dědictví (10.78 MB)

29. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s. (1.88 MB)

30. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o. (1.63 MB)

31. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. (2.26 MB)

32. Smlouva o provozování sběrného dvora Města Žatec – Ceník pro rok 2021 (242.89 kB)

33. Prodej části pozemku p. p. č. 7161-1 v k. ú. Žatec (1.7 MB)

34. Prodej pozemku st. p. č. 3521 v k. ú. Žatec (1.51 MB)

35. Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 656-1 v k. ú. Žatec (4.78 MB)

36. Prodej budovy e. č. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci, včetně pozemků (4.76 MB)

37. Směna pozemků v k. ú. Žatec, ul. U Oharky v Žatci (1.45 MB)

38. Nabytí částí pozemku p. p. č. 6850-1 v k. ú. Žatec, ul. Chomutovská v Žatci do majetku města (918.43 kB)

39. Nabytí pozemku p. p. č. 566-9 v k. ú. Žatec do majetku města (980.25 kB)

40. Nabytí pozemku p. p. č. 2702-30 v k. ú. Žatec z majetku České pošty, s.p. do majetku města (1.85 MB)

41. Návratná finanční výpomoc na projekt Inovace přírodovědného vzdělávání z výzvy č. 92 IROP – ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny (403.05 kB)

42. Změna účelové neinvestiční a investiční dotaci – Učebna cizích jazyků a informatiky a Učebna pro výuku přírodních věd – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny (553.47 kB)

43. Dotace sportovním organizacím pro rok 2021 (381.11 kB)

44. Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2020 (1.18 MB)

45. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.01.2021 (1.27 MB)

46. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. (72.26 kB)

47. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (7.28 MB)

48. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

49. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz