město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (2.45 MB)

07. Zpráva o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s (5.6 MB)

08. Informace o plnění usnesení č. 89-21 ze dne 27.05.2021 – Žatecká teplárenská, a.s. (3.2 MB)

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o. (3.05 MB)

10. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec o.p.s. (2.01 MB)

11. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec (1.02 MB)

12. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – p. p. č. 7036-18 k. ú. Žatec (1.28 MB)

13. Prodej pozemku st. p. č. 4070 v k. ú. Žatec (3.42 MB)

14. Prodej pozemku p. p. č. 6164-6 v k. ú. Žatec (3.07 MB)

15. Prodej pozemku p. p. č. 738 v k. ú. Bezděkov u Žatce (9.29 MB)

16. Výběr poskytovatele služby – administrátor výběrového řízení pro nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec (15.22 MB)

17. Strategický plán rozvoje města Žatce 2015-2020 - prodloužení platnosti (69.49 kB)

18. Studie využití brownfieldu Dreherův pivovar – podání žádosti o dotaci (179.27 kB)

19. Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na projekt „Pořízení polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště Jih Žatec“ (165.05 kB)

20. Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na projekt „Pořízení sběrových nádob na separovaný odpad v Žatci“ (163.27 kB)

21. Projekt Technický klub - Přírodovědné centrum Žatec - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem (1.92 MB)

22. Rozpočtové opatření - „Parkování za objektem DPS v ulici U Hřiště, Žatec“ (553.64 kB)

23. Rozpočtové opatření – akce „Odpočinková a relaxační zóna DPS Písečná“ (77.72 kB)

24. Participativní rozpočet (221.11 kB)

25. Složení minirozpočtových výborů - rozpočet 2022 (1.2 MB)

26. Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (1.57 MB)

27. Účelová investiční dotace – sport. organizace TJ Sever Žatec, z.s. (1.24 MB)

28. Žádost o účelovou investiční dotaci – Výstavba dřevěné venkovní učebny – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny (1.61 MB)

29. Změna účelové neinvestiční a investiční dotaci – Přírodní zahrady – MŠ Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny (477.02 kB)

30. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na výměnu lina – MŠ Žatec, MŠ U Jezu 2903, okres Louny (1.15 MB)

31. Financování investice Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci a Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci (868.7 kB)

32. Místní plán inkluze města Žatce pro období 2021 – 2023 (984.48 kB)

33. Rozpočtové opatření – kompenzační bonus pro rok 2021 (1.04 MB)

34. Rozpočtové opatření – daň z příjmu PO hrazená obcí (290.24 kB)

35. Rozpočtové opatření - Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci (1.48 MB)

36. Finanční dar - obec Kryry - Stebno (136.11 kB)

37. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (7.48 MB)

38. Zápis z jednání kontrolního výboru (698.68 kB)

39. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

40. Usnesení a závěr

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žatecký orloj

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz