město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (1.91 MB)

07. Transformace Nemocnice Žatec, o.p.s. (12.84 MB)

08. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – p. p. č. 895-4 k. ú. Žatec (209.9 kB)

09. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – st. p. č. 3483 k. ú. Žatec (1.25 MB)

10. Směna částí pozemků v k. ú. Žatec (2.97 MB)

11. Prodej částí pozemku p. p. č. 6008-5 v k. ú. Žatec (2.48 MB)

12. Výběr poskytovatele služby – administrátor výběrového řízení pro nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec (2.16 MB)

13. Financování investice Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci a Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci (2.27 MB)

14. Změna účelové neinvestiční a investiční dotace – Jazyková učebna s novými technologiemi – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny (1.6 MB)

15. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny (1.4 MB)

16. Návratná finanční výpomoc na projekt „Polytechnické vzdělávání ve 21. století“ z výzvy č. 92 IROP – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny (2.41 MB)

17. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Městské divadlo Žatec (1.85 MB)

18. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 26.05.2021 (1.91 MB)

19. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2020 a Roční závěrka (7.56 MB)

20. Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace, Žatecká Dočesná jinak (179.18 kB)

21. Fond regenerace Města Žatce na rok 2021 (169.69 kB)

22. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (V. část) (164.11 kB)

23. Rozpočtové opatření na zajištění projektové dokumentace na akci „Revitalizace parků v Žatci, retence vody ve městě – park Macerka“ (1.75 MB)

24. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace – Technické služby města Žatec, p.o. (7.34 MB)

25. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o. (1.4 MB)

26. Informace o plnění usnesení č. 89-21 ze dne 27.05.2021 – Žatecká teplárenská, a.s. (3.21 MB)

27. Informace o plnění usnesení ZM č. 87-21 ze dne 27.05.2021 – HP-Pelzer, s.r.o. (3.25 MB)

28. Informace k plnění usnesení ZM č. 80-20 – Žádost části nájemců bytů v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci (10.32 MB)

29. Informace společnosti TSMŽ, s.r.o. – výsledky hospodaření sběrového dvora (794.29 kB)

30. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (6.79 MB)

31. Diskuze, dotazy a púodněty členů zastupitelstva města

32. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chrám chmele a piva

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz