město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce (1.99 MB)

07. Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2020 (1.61 MB)

08. Nemocnice Žatec, o.p.s. – pověřovací akt (149.28 kB)

09. Investice Nemocnice Žatec, o.p.s. – zajištění standardních podmínek pro provoz akutního lůžkového zařízení – Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu ÚK (1.87 MB)

09a „Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví“ – podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace (143 kB)

10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – část p. p. č. 246-20 k. ú. Velichov u Žatce (1.24 MB)

11. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (IV. část) (161.78 kB)

12. Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Obnova hruškové aleje v ul. Volyňských Čechů“ (1.6 MB)

13. Rozpočtové opatření na realizaci na akci „Odpočinková a relaxační zóna DPS Písečná“ (625.65 kB)

14. Rozpočtové opatření na akci „Oprava střechy pavilonu dílen a tělocvičny na ZŠ Komenského alej, Žatec“ (352.04 kB)

15. Podání žádosti do výzvy č. 162 52 „Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024“ TJ Lokomotiva Žatec, z.s. (753.56 kB)

16. Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2021 (1015.28 kB)

17. Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace (378.11 kB)

18. Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2021 - ostatní organizace z KVaV (297.42 kB)

19. Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace – Žatecká Dočesná jinak (175.53 kB)

20. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace - Prometheus Effect o.p (659.14 kB)

21. Navýšení počtu svozů separovaného odpadu ve městě Žatec (1.53 MB)

22. Dohoda o ukončení smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu a poskytnutí dalších služeb v systému komplexního nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec (232.07 kB)

23. Nabytí pozemku p. p. č. 7032-3 lesní pozemek v k. ú. Žatec do majetku města (1.36 MB)

24. Prodej pozemků ul. Lounská v Žatci (1.65 MB)

25. Prodej pozemku p. p. č. 1215-8 v k. ú. Žatec (1.24 MB)

26. Prodej pozemku p. p. č. 4221-1 v k. ú. Žatec (2.54 MB)

27. Prodej budovy e. č. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci, včetně pozemků (6.21 MB)

28. Žádost společnosti pozemkypd s.r.o (6.09 MB)

29. Obecně závazná vyhláška Města Žatce, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Žatci (951.01 kB)

30. Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2022 (133.16 kB)

31. Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech (277.1 kB)

32. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 30.03.2021 a 29.04.2021 (1.4 MB)

33. Zápis z jednání kontrolního výboru (384.82 kB)

34. Informace o plnění usnesení ZM č. 7-21 ze dne 21.01.2021 – Posouzení stavu zahájených správních řízení (287.49 kB)

příloha k materiálu č. 34 - dodatek č. 1 ke stanovisku (235.04 kB)

35. Informace o plnění usnesení ZM č. 236-20 ze dne 17.12.2020 – Výběrové řízení na administrátora výběrového řízení (1.11 MB)

36. Zpráva o činnosti Rady města Žatce (8.14 MB)

37. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

38. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz