město Žatec
Královské město

program

1. Zahájení jednání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Volba návrhové komise

5. Vystoupení veřejnosti

6. Kontrola usnesení

obcan-ZM-7-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni

obcan-ZM-7-Bod-6-Priloha-1-SRadnice_VE23120507300

7. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

obcan-ZM-7-Bod-7-Kosilka-zprava-o-cinnosti-zatecke-telplarenske-a-s

obcan-ZM-7-Bod-7-Priloha-1-ZTAS_zprava_pro_mesto_Zatec_1_10_2023_ZM_anonym

obcan-ZM-7-Bod-7-Priloha-2-Vykaz_zisku_a_ztraty_plny_rozsah_2023_10_ZM

obcan-ZM-7-Bod-7-Priloha-3-Rozvaha_plny_rozsah_2023_10_ZM

8. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatce, s.r.o.

obcan-ZM-7-Bod-8-Kosilka-zprava-o-cinnosti-technicke-spravy-mesta-zatce-s-r

obcan-ZM-7-Bod-8-Priloha-1-Zprava_za_3Q_2023_do_ZM

9. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

obcan-ZM-7-Bod-9-Kosilka-zprava-o-cinnosti-nemocnice-zatec-o-p-s

obcan-ZM-7-Bod-9-Priloha-1-Zprava_30_11_2023_ZM_anonym

10. Prodej bytů Dr. Václava Kůrky č.p. 2835, 2836, 2837 v Žatci

obcan-ZM-7-Bod-10-Kosilka-prodej-bytu-dr-vaclava-kurky-c-p-2835-2836-2837-v-

obcan-ZM-7-Bod-10-Priloha-1-zamer_prodeje_ZM_byty_V._Kurky_upr

11. Prodej pozemku p.p.č. 1205/3 v k.ú. Bezděkov u Žatce

obcan-ZM-7-Bod-11-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-1205-3-v-k-u-bezdekov-u-zatce

obcan-ZM-7-Bod-11-Priloha-1-1205_3_v_k.u._Bezdekov

12. Prodej pozemku p. p. č. 4578/204 v k. ú. Žatec

obcan-ZM-7-Bod-12-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-4578-204-v-k-u-zatec

obcan-ZM-7-Bod-12-Priloha-1-4578_204_v_k.u.Zatec

13. Prodej pozemku p.p.č. 373/2 a části pozemku p.p.č. 373/1 v k. ú. Velichov u Žatce

obcan-ZM-7-Bod-13-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-373-2-a-casti-pozemku-p-p-c-3

obcan-ZM-7-Bod-13-Priloha-1-373_2_a_cast_373_1_v_k.u._Velichov

14. Prodej pozemků p.p.č. 1959/9, 6859/8 a 1965/2 v k. ú. Žatec

obcan-ZM-7-Bod-14-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-1959-9-6859-8-a-1965-2-v-k-u-

obcan-ZM-7-Bod-14-Priloha-1-1959_9_6958_8_1962_2_v_k.u._Zatec

15. Prodej části pozemku p.p.č. 405/1 v k. ú. Velichov u Žatce

obcan-ZM-7-Bod-15-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-p-c-405-1-v-k-u-velichov-u-

obcan-ZM-7-Bod-15-Priloha-1-405_1_k.u_Velichov

16. Prodej části pozemku p. p. č. 6395/1 v k. ú. Žatec

obcan-ZM-7-Bod-16-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-p-c-6395-1-v-k-u-zatec

obcan-ZM-7-Bod-16-Priloha-1-6395_1_v_k.u._Zatec

17. Prodej části pozemku p.p.č. 6832/1 v k.ú. Žatec

obcan-ZM-7-Bod-17-Kosilka-prodej-casti-pozemku-p-p-c-6832-1-v-k-u-zatec

obcan-ZM-7-Bod-17-Priloha-1-6832_1_cast_v_k.u._Zatec

18. Nabytí pozemků v k.ú. Žatec, lokalita "Mlynáře" podle zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - převzetí závazků

obcan-ZM-7-Bod-18-Kosilka-nabyti-pozemku-v-k-u-zatec-lokalita-mlynare-podle-

obcan-ZM-7-Bod-18-Priloha-1-zavazky_Mlynarska_

19. Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ a.s.

obcan-ZM-7-Bod-19-Kosilka-smlouva-o-uhrade-nakladu-na-uklid-a-nakladani-s-od

obcan-ZM-7-Bod-19-Priloha-1-Nevajgluj_Smlouva_o_uhrade_nakladu_obce_formular

20. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

obcan-ZM-7-Bod-20-Kosilka-obecne-zavazna-vyhlaska-o-mistnim-poplatku-za-uziv

obcan-ZM-7-Bod-20-Priloha-1-ozv_c._4_z_roku_2012_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejnejo_prostranstvi_3_

obcan-ZM-7-Bod-20-Priloha-2-Zatec_OZV_MP_finalni

21. OZV - pohyb psů na veřejném prostranství

obcan-ZM-7-Bod-21-Kosilka-ozv-pohyb-psu-na-verejnem-prostranstvi

obcan-ZM-7-Bod-21-Priloha-1-OZV_1_2016_o_volnem_pobihani_psu_anonym

obcan-ZM-7-Bod-21-Priloha-2-OZV_volny_pohyb_psu2023

22. Změna č. 14 Územního plánu Žatec

obcan-ZM-7-Bod-22-Kosilka-zmena-c-14-uzemniho-planu-zatec

obcan-ZM-7-Bod-22-Priloha-1-priloha_c._1_zm.c._14_vyhodnoceni_namitky

obcan-ZM-7-Bod-22-Priloha-2-Priloha_c._2_zm._c._14_Etapizace

obcan-ZM-7-Bod-22-Priloha-3-priloha_c._3_zm.c._14_Hlavni_vykres_vyrez

23. Změna č. 15 Územního plánu Žatec

obcan-ZM-7-Bod-23-Kosilka-zmena-c-15-uzemniho-planu-zatec

obcan-ZM-7-Bod-23-Priloha-1-priloha_c._1_zm.c._15_vyhodnoceni_namitek._anonym

obcan-ZM-7-Bod-23-Priloha-2-Priloha_c._2_zm.c.15_vyrez_z_UP

24. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 2.10.2023, 6.11.2023 a 4.12.2023

obcan-ZM-7-Bod-24-Kosilka-zapisy-z-jednani-financniho-vyboru-ze-dne-2-10-202

obcan-ZM-7-Bod-24-Priloha-1-Zapis_z_jednani_FV_ze_dne_2.10.2023

obcan-ZM-7-Bod-24-Priloha-2-Zapis_z_jednani_FV_ze_dne_6.11.2023

obcan-ZM-7-Bod-24-Priloha-3-Zapis_z_jednani_FV_ze_dne_4.12.2023

25. Rozpočet města Žatce na rok 2024

obcan-ZM-7-Bod-25-Kosilka-rozpocet-mesta-zatce-na-rok-2024

obcan-ZM-7-Bod-25-Priloha-1-NAVRH_ROZPOCTU_MESTA_ZATCE_NA_ROK_2024

obcan-ZM-7-Bod-25-Priloha-2-PRILOHA_ROZPIS_ROZPOCTU_MESTA_ZATCE_NA_ROK_2024

26. Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2025 - 2026

obcan-ZM-7-Bod-26-Kosilka-strednedoby-vyhled-rozpoctu-mesta-zatce-na-obdobi-

obcan-ZM-7-Bod-26-Priloha-1-PRILOHA_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_mesta_Zatce_2025_2026

obcan-ZM-7-Bod-26-Priloha-2-PRILOHA_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_mesta_Zatce_2025_2026

27. Investiční plán města Žatce na rok 2024

obcan-ZM-7-Bod-27-Kosilka-investicni-plan-mesta-zatce-na-rok-2024

obcan-ZM-7-Bod-27-Priloha-1-Navrh_inv._planu_ORM_2024

28. Rozpočtová pravidla pro rok 2024

obcan-ZM-7-Bod-28-Kosilka-rozpoctova-pravidla-pro-rok-2024

29. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2023

obcan-ZM-7-Bod-29-Kosilka-rozpoctova-opatreni-od-01-07-do-30-09-2023

obcan-ZM-7-Bod-29-Priloha-1-ROZPOCTOVA_OPATRENI_ke_dni_30.9.2023_OSTATNI

obcan-ZM-7-Bod-29-Priloha-2-ROZPOCTOVA_OPATRENI_ke_dni_30.9.2023_VLASTNI

30. Rozpočtové opatření DPH

obcan-ZM-7-Bod-30-Kosilka-rozpoctove-opatreni-dph

31. Rozpočtové opatření "Rekonstrukce veřejného osvětlení"

obcan-ZM-7-Bod-31-Kosilka-rozpoctove-opatreni-rekonstrukce-verejneho-osvetle

32. Rozpočtové opatření – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci

obcan-ZM-7-Bod-32-Kosilka-rozpoctove-opatreni-regionalni-technologicke-centr

obcan-ZM-7-Bod-32-Priloha-1-ROZHODNUTI_a_POKYN_K_PLATBE_ROBOTIKA_Klaster_kapucinu

33. Návratná finanční výpomoc k zajištění financování provozu dětské skupiny - MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny

obcan-ZM-7-Bod-33-Kosilka-navratna-financni-vypomoc-k-zajisteni-financovani-

obcan-ZM-7-Bod-33-Priloha-1-Zadost_o_navratnou_financni_vypomoc_provoz_DS_MS_Bratri_Capku

obcan-ZM-7-Bod-33-Priloha-2-Zadost_o_navratnou_financni_vypomoc_provoz_DS_priloha_MS_Bratri_Capku

obcan-ZM-7-Bod-33-Priloha-3-Navrh_smlouvy_o_poskytnuti_navratne_financni_vypomoci

34. TJ Žatec - žádost o spolufinancování

obcan-ZM-7-Bod-34-Kosilka-tj-zatec-zadost-o-spolufinancovani

obcan-ZM-7-Bod-34-Priloha-1-20230727_registrace_a_rozhodnuti_o_ziskani_dotace_TJ_ZATEC_z.s

obcan-ZM-7-Bod-34-Priloha-2-Zadost_uvolneni_fin._prostredku_z_rozpoctu_mesta_Zatec

obcan-ZM-7-Bod-34-Priloha-3-seznam_oslovenych_firem_vyzva_k_predlozeni_nabidek_na_verejnou_zakazku_maleho_rozsahu_TJ_Zatec

obcan-ZM-7-Bod-34-Priloha-4-uredni_zaznam_otevirani_obalek_a_vyhodnoceni_nabidek

35. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o.

obcan-ZM-7-Bod-35-Kosilka-zadost-o-ucelovou-neinvesticni-dotaci-technicka-s

obcan-ZM-7-Bod-35-Priloha-1-Zadost_o_uhradu_ztraty_na_provoz

36. Familyfriendlycommunity

obcan-ZM-7-Bod-36-Kosilka-familyfriendlycommunity

37. IV. komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit

obcan-ZM-7-Bod-37-Kosilka-iv-komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych

obcan-ZM-7-Bod-37-Priloha-1-IV._komunitni_plan_2024_2026

38. Dotační program pro realizaci cílů a opatření IV. komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2024

obcan-ZM-7-Bod-38-Kosilka-dotacni-program-pro-realizaci-cilu-a-opatreni-iv-k

obcan-ZM-7-Bod-38-Priloha-1-Dotacni_program_2024

obcan-ZM-7-Bod-38-Priloha-2-VZOR_smlouvy_KP_2024

obcan-ZM-7-Bod-38-Priloha-3-Vzor_zadosti_2024

39. Osadní výbor Záhoří

obcan-ZM-7-Bod-39-Kosilka-osadni-vybor-zahori

40. Zápis z jednání kontrolního výboru

obcan-ZM-7-Bod-40-Kosilka-zapis-z-jednani-kontrolniho-vyboru

obcan-ZM-7-Bod-40-Priloha-1-Zapis_z_jednani_23_10_2023_1_

obcan-ZM-7-Bod-40-Priloha-2-Zapis_z_jednani_22_11_2023

obcan-ZM-7-Bod-40-Priloha-3-Zapis_o_kontrole_09_10_2023

41. Zásady a Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Žatec

obcan-ZM-7-Bod-41-Kosilka-zasady-a-pravidla-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoct

obcan-ZM-7-Bod-41-Priloha-1-Zasady_pro_poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_mesta_Zatec

obcan-ZM-7-Bod-41-Priloha-2-Pravidla_pro_poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_mesta_Zatec

obcan-ZM-7-Bod-41-Priloha-3-Vzor_zadosti_rozpocet_cestne_prohlaseni

obcan-ZM-7-Bod-41-Priloha-4-Verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_mesta_Zatec

42. Statut sociálního fondu

obcan-ZM-7-Bod-42-Kosilka-statut-socialniho-fondu

obcan-ZM-7-Bod-42-Priloha-1-Statut_revize_2023_2024

43. Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

obcan-ZM-7-Bod-43-Kosilka-vyse-odmen-neuvolnenym-clenum-zastupitelstva

obcan-ZM-7-Bod-43-Priloha-1-Tabulka_a_Koeficenty

44. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-7-Bod-44-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-7-Bod-44-Priloha-1-SRadnice_VE23120709210

45. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

46. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křížova vila

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz