město Žatec
Královské město

program

1. Zahájení jednání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Volba návrhové komise

5. Vystoupení veřejnosti

6. Kontrola usnesení

obcan-ZM-4-Bod-6-Kosilka-kontrola-usneseni

obcan-ZM-4-Bod-6-Priloha-1-Report_vybranych_ukolu_ZM

7. Výroční zpráva Nemocnice Žatec o.p.s. za rok 2023

obcan-ZM-4-Bod-7-Kosilka-vyrocni-zprava-nemocnice-zatec-o-p-s-za-rok-2023

obcan-ZM-4-Bod-7-Priloha-1-Vyrocni_zprava_nemocnice_2023_anonym

8. Změna právní formy Nemocnice Žatec, o.p.s.

obcan-ZM-4-Bod-8-Kosilka-zmena-pravni-formy-nemocnice-zatec-o-p-s

obcan-ZM-4-Bod-8-Priloha-1-NZ_Zakladaci_listina_ustavu_final2_anonym

9. Žádost o uznání vlastnického práva k pozemku p.p.č. 330/7 v k.ú. Žatec

obcan-ZM-4-Bod-9-Kosilka-zadost-o-uznani-vlastnickeho-prava-k-pozemku-p-p-c

obcan-ZM-4-Bod-9-Priloha-1-Zadost_p.p.c.3307

obcan-ZM-4-Bod-9-Priloha-2-Snimek_z_KN_3307

obcan-ZM-4-Bod-9-Priloha-3-Sdeleni_zadatelky_ze_dne_31.5.2024

obcan-ZM-4-Bod-9-Priloha-4-Pravni_stanovisko_AK_KINDL_PARTNERI_anon

10. Nabytí pozemku p.p.č. 6964/2 v k.ú. Žatec do majetku města

obcan-ZM-4-Bod-10-Kosilka-nabyti-pozemku-p-p-c-6964-2-v-k-u-zatec-do-majetku

obcan-ZM-4-Bod-10-Priloha-1-69642_uzemni_plan

obcan-ZM-4-Bod-10-Priloha-2-Snimek_z_KN_69642_v_k.u._Zatec

11. Prodej bytových jednotek v č.p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci

obcan-ZM-4-Bod-11-Kosilka-prodej-bytu-v-dome-c-p-2835-2836-2837-ul-dr-vaclav

obcan-ZM-4-Bod-11-Priloha-1-Prihlaseni_se_k_zameru_dle_usneseni_ZM_anonym

12. Zápis finančního výboru ze dne 11.6.2024

obcan-ZM-4-Bod-12-Kosilka-zapis-financniho-vyboru-ze-dne-11-6-2024

obcan-ZM-4-Bod-12-Priloha-1-Zapis_z_jednani_FV_ze_dne_11.6.2024

13. Závěrečný účet města Žatec za rok 2023 a Roční závěrka

obcan-ZM-4-Bod-13-Kosilka-zaverecny-ucet-mesta-zatec-za-rok-2023-a-rocni-zav

obcan-ZM-4-Bod-13-Priloha-1-Zaverecny_ucet_mesta_Zatec

obcan-ZM-4-Bod-13-Priloha-2-Zprava_auditora

obcan-ZM-4-Bod-13-Priloha-3-Rozvaha

obcan-ZM-4-Bod-13-Priloha-4-Vykaz_zisku_a_ztrat

14. Rozpočtové opatření "Rekonstrukce veřejného osvětlení"

obcan-ZM-4-Bod-14-Kosilka-rozpoctove-opatreni-rekonstrukce-verejneho-osvetle

15. Fond regenerace města Žatce MPR a MPZ – rok 2024

obcan-ZM-4-Bod-15-Kosilka-fond-regenerace-mesta-zatce-mpr-a-mpz-rok-2024

obcan-ZM-4-Bod-15-Priloha-1-Anonimizace_Zapis_z_jednani_komise_06.05.2024_c._4

16. Program regenerace MPR a MPZ – rok 2024

obcan-ZM-4-Bod-16-Kosilka-program-regenerace-mpr-a-mpz-rok-2024

17. Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Podpora vytváření podmínek – oblast rozvoje zdraví“

obcan-ZM-4-Bod-17-Kosilka-smlouva-o-poskytnuti-investicni-dotace-z-fondu-ust

obcan-ZM-4-Bod-17-Priloha-1-240502_24SML1884_Zatec_002_anonymizovana

18. Zpráva o uplatňování ÚP Žatec za období 2019–2023

obcan-ZM-4-Bod-18-Kosilka-zprava-o-uplatnovani-up-zatec-za-obdobi-2019-2023

obcan-ZM-4-Bod-18-Priloha-1-Zatec_projednana_Zprava_o_uplatnovani_UP

19. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 15 – st.p.č. 256 a p.p.č. 19/4, 741/38 k.ú. Bezděkov u Žatce

obcan-ZM-4-Bod-19-Kosilka-navrh-na-zmenu-up-zatec-uplne-zneni-po-zmene-c-15-

obcan-ZM-4-Bod-19-Priloha-1-zmena_UP_st.p.c._256_a_p.p.c._19_4_741_38

20. Pravidla zastupitelstva města pro pořizování změn Územního plánu Žatec

obcan-ZM-4-Bod-20-Kosilka-pravidla-zastupitelstva-mesta-pro-porizovani-zmen-

obcan-ZM-4-Bod-20-Priloha-1-navrh_na_zmenu_UP_zkracenym_zpusobem

obcan-ZM-4-Bod-20-Priloha-2-navrh_na_zmenu_UP

obcan-ZM-4-Bod-20-Priloha-3-Pravidla_pro_porizovani_zmen_UP_Zatec

21. Zápis z jednání kontrolního výboru

obcan-ZM-4-Bod-21-Kosilka-zapis-z-jednani-kontrolniho-vyboru

obcan-ZM-4-Bod-21-Priloha-1-Zapis_KV_26.02.2024

obcan-ZM-4-Bod-21-Priloha-2-Zapis_KV_z_kontroly_Studie_Havlickovo_namesti_a_PDA

obcan-ZM-4-Bod-21-Priloha-3-Zapis_KV_10.04.2024

obcan-ZM-4-Bod-21-Priloha-4-1_Rada_mesta_Zatec_21.3.2024

obcan-ZM-4-Bod-21-Priloha-5-Zapis_KV_13.05.2024

obcan-ZM-4-Bod-21-Priloha-6-Kontrola_parcik_tyrsova_ul.

obcan-ZM-4-Bod-21-Priloha-7-Kontrolni_vybor_odpadove_hospodarstvi_1_

22. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-4-Bod-22-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-4-Bod-22-Priloha-1-Report_vybranych_ukolu_RM

23. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

24. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz