město Žatec
Královské město

COVID - 19 info zde

MATRIKA uzavřena od 30.11. do odvolání

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

09. Informace o investičních akcích

10. Prodej pozemku st.p.č. 125_2 v k.ú. Bezděkov u Žatce

11. Prodej pozemku p.p.č. 405_7 v k.ú. Velichov u Žatce

12. Prodej části pozemku p.p.č. 7032_51 v k.ú. Žatec

13. Prodej části pozemku p.p.č. 5617_6 v k.ú. Žatec

14. Směna pozemků v majetku města v k.ú. Žatec

15. Žádost o změnu kupní ceny

16. Nabytí nemovitostí v k. ú. Žatec

17. Rozpočtová změna - opravy soch zapsaných jako památky

18. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5

19. Změna č. 6 Územního plánu Žatec - zadání

20. Smlouva o poskytnutí finančního účelového příspšvku na obnovu kulturní památky v rámci státní finanční podpory

21. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec, okres Louny

22. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

23. Chrám Chmele a Piva - dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace

24. Fond regenerace Města Žatce

25. Účetní závěrka Města Žatce

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS 

27. Finanční příspěvky pro rok 2016 - sportovní organizace

28. Zápisy z jednání finančního výboru

29. Zřizovací listina - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

30. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

31. Různé

32. Diskuze a podněty

33. Usnesení a závěr

 

Aktuálně doplněné materiály:

Rozpočtová změna - financování akce Oprava ulice U Plynárny a spodní části ul. Nádražní schody

Exekuce č.j. 120 EX 9804_09

Převod majetku z Technických služeb města Žatec, p. o.

Dodatek č. 782-2016-2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Prodej pozemku p.p.č. 4646_35 k výstavbě RD, lokalita Kamenný vršek v Žatci

FK Slavoj Žatec - účelová investiční dotace

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz