město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Sloučení návrhové a volební komise

06. Vystoupení veřejnosti

07. Jmenování člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.

08. Kontrola usnesení zastupitelstva města

09. Program regenerace historického jádra města Žatec

10. Změna č. 6 ÚP Žatec - další postup pořizování

11. Předkupní právo na pozemek p. p. č. 3842-1 k. ú. Žatec

12. Prodej části pozemku p. p. č. 316-1 v k. ú. Velichov u Žatce

13. Prodej částí pozemků v k. ú. Žatec

14. Prodej pozemku p. p. č. 6164-7 v k. ú. Žatec

15. Nabytí vodárenských staveb v k. ú. Holedeč do majetku Města Žatce

16. Prodej budovy č. p. 1262, včetně příslušných pozemků v k. ú. Žatec

17. Rozpočtová změna - Sběrný dvůr odpadů města Žatec

18. Rozpočtové změny - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy 2017

19. Rozpočtové změny od 01.07. do 30.09.2017

20. Rozpočtová změna - likvidace komunálního odpadu

21. Rozpočtová změna - DPS a PS - dodatečné zateplení

22. Rozpočtová změna - MŠ Otakara Březiny 2769 - žádost o účelovou neinvestiční dotaci

23. Žádost o účelovou investiční dotaci (elektrická smažící pánev ) ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

24. Zápis z jednání finančního výboru

25. Zápis z jednání kontrolního výboru

26. Zpráva z forenzního auditu společnosti Žatecká teplárenská, a.s. - dodatky ke zprávě jsou zveřejněny v materiálech na jednání zastupitelstva města dne 26.02.2018

mesto/aktualne/memorandum-mesta-zatec-ke-kauze-zatecka-teplarenska-2996cs.html

27. Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů

28. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

29. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

30. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz