město Žatec
Královské město

COVID - 19 info zde

Úřední hodiny Městského úřadu Žatec pro veřejnost od 6.1.2021 zde

Rezervace kluziště zde 

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

07. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

08. Prodej nákladního automobilu

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

10. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu roku 2018

11. Nemocnice Žatec, o.p.s. - účelová neinvestiční dotace

12. Kontrola usnesení zastupitelstva města

13. Žádost o účelovou investiční dotaci - PO Kamarád-LORM

14. Podání žádosti do výzvy SFŽP ČR - Environmentální prevence - MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

15. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Žatec

16. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 624-1 k. ú. Žatec

17. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 690-1 k. ú. Žatec

18. Upuštění od vymáhání pohledávek

19. Nabytí pozemků p. p. č. 3788-1 a p. p. č. 6953-2 v k. ú. Žatec do majetku města z majetku ČR - Ministerstva obrany

20. Směna částí pozemků ostatní plocha p. p. č. 4624-5 díl b a ostatní plocha p. p. č. 4624-12 díl c v k. ú. Žatec

21. Prodej části pozemku p. p. č. 6532-2 v k. ú. Žatec

22. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

23. Oprava Stroupečské ulice v Žatci - zařazení do Investičního plánu města Žatce na rok 2018

24. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

25. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

26. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Žádost o prodloužení termínu čerpání účelové investiční dotace - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

Doplněné přílohy ke zprávě o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

Informace - Centrum Šafaříkova v Žatci - IROP, výzva č. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II

Stížnost ČVUT - forenzní audit - kompletní znění auditu je zveřejněno v materiálech na jednání zastupitelstva města dne 13.11.2017

Vyjádření Ernst & Young Audit, s.r.o. - kompletní znění auditu je zveřejněno v materiálech na jednání zastupitelstva města dne 13.11.2017

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz