město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04.  Schválení programu

05. Sloučení návrhové a volební komise

06. Volba členů správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.

07. Vystoupení veřejnosti

08. Kontrola usnesení zastupitelstva města

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s. r. o.

10. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - Technická správa města Žatec, s.r.o.

11. Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2017

12. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

13. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

14. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

15. Fond regenerace Města Žatce na rok 2018

16. Revitalizace památky č. p. 1 v Žatci - Radnice města Žatec - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

17. Žatec, ul. K. H. Máchy - sesuv svahu - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

18. Podání žádosti do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP - ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

19. Schválení dotace spolku Budík z.s.

20. Poskytnutí příspěvků pro rok 2018 - ostatní organizace z KVaV

21. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

22. Finanční příspěvky pro rok 2018 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2018

23. Rozpočtové opatření - sportovní organizace

24. Zápis z jednání finančního výboru

25. Rákosníčkovo hřiště v Žatci

26. Prodej budovy č. p. 1925 třída Obránců míru, včetně příslušného pozemku v k. ú. Žatec

27. Prodej budovy č. p. 323 ul. Masarykova a č. p. 584 ul. Úzká, včetně příslušného pozemku v k. ú. Žatec

28. Nabytí nemovitostí v k. ú. Trnovany u Žatce

29. Prodej pozemků v k. ú. Žatec

30. Prodej pozemku st. p. č. 2903 v k. ú. Žatec

31. Prodej části pozemku p. p. č. 6564 v k. ú. Žatec

32. Prodej části pozemku p. p. č. 6535-2 v k. ú. Žatec

33. Záměr prodat pozemek p. p. č. 6775-5 v k. ú. Žatec

34. Záměr prodat pozemky p. p. č. 6537-3 a p. p. č. 6535-22 v k. ú. Žatec

35. Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Železná u Libořic a části katastrálního území Milčeves

36. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 656-16 k. ú. Žatec

37. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 656-17 k. ú. Žatec

38. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022

39. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

40. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

41. Usnesení a závěr

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz