město Žatec
Královské město

COVID - 19 info zde

Úřední hodiny Městského úřadu Žatec pro veřejnost od 6.1.2021 zde

Rezervace kluziště zde 

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Prezentace studie Startovní bydlení v bývalé posádkové věznici

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení zastupitelstva města

08. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

10. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

11. Nemocnice Žatec, o.p.s. - žádost o účelovou dotaci

12. Podání žádosti do výzvy MAS Vladař-IROP - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

13. Podání žádosti do výzvy MAS Vladař-IROP - ZŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

14. Žádost o NIV dotaci a Souhlas s čerpáním fondu investic - ZŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny - herní prvky

15. Žádost o účelovou investiční dotaci (kombinovaný sporák) - MŠ speciální, Žatec

16. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - výměna podlahových krytin - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

16a Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci (mycí stroj a příslušenství) - ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

17. Rozpočtové opatření - daň z příjmu PO hrazená obcí

18. Rozpočtové opatření - DPH

19. Rozpočtové opatření - doplatek dotace SPOD za rok 2018

20. Rozpočtové opatření - DOČESNÁ 2019

21. Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2019

22. Složení minirozpočtových výborů - rozpočet 2020

23. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 5640-4 k. ú. Žatec

24. Agentura pro sociální začleňování - Vstupní analýza Města Žatce

25. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Maltézská pomoc o.p.s.

26. Rozpočtové opatření - pojistná událost objekt radnice a MP

27. Rozpočtové opatření - odběrné místo Nemocnice Žatec, o.p.s. - voda

28. Dědictví po zemřelé fyzické osobě

29. Rozpočtové opatření na realizaci akce Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku - Památník obětem druhé světové války z Českého Malína - převod v rámci kapitol

30. Rozpočtové opatření - Veřejné osvětlení v ul. Denisova, Žatec

31. Informace k výzvě č. 1-2019 Ministerstva životního prostředí - Kotlíkové půjčky

32. Rozpočtové opatření - dividendy Žatecká teplárenská, a.s.

33. Prodej pozemku p. p. č. 4614-83 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

34. Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 405-1 v k. ú. Velichov u Žatce

35. Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 744-1 v k. ú. Bezděkov

36. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

37. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

38. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kněžská brána

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz