město Žatec
Královské město

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu Žatec pro veřejnost  od 5.5.2020 - více ZDE

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 ZDE

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st. p. č. 1095-3 a p. p. č. 1889-2 k. ú. Žatec

08. Pohledávky Města Žatec k 31.12.2018

09. Zápis z jednání finančního výboru

10. Zápis z jednání kontrolního výboru

11. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

12. Fond regenerace Města Žatce na rok 2019

13. Podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - výzva JSDH_V1_2020 - Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky

14. Rozpočtové opatření - Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci

15. Rozpočtové opatření - Domov pro seniory a PS, Šafaříkova 845, Žatec - stavební úpravy osmi pokojů v I. NP

16. Rozpočtové opatření - Oprava uliční fasády objektů čp. 24 a 25 ZŠ a MŠ Dvořákova, Žatec

17. Rozpočtové opatření – Revitalizace návsi Záhoří

18. Umístění sochy koně

19. Informace k usnesení RM č. 738-18 Pozemky v k. ú. Bezděkov u Žatce

20. Nabytí nemovitosti pozemku st. p. č. 1414, jehož součástí je stavba č. p. 1232 v k. ú. Žatec

21. Nájem pozemků p. p. č. 6193-11 a st. p. č. 5344 v k. ú. Žatec z majetku města

22. Předkupní právo na části pozemků p. p. č. 4515-41, p. p. č. 4515-42 a p. p. č. 4515-46 v k. ú. Žatec

23. Směna pozemku p. p. č. 5655-18 v k. ú. Žatec

24. Prodej pozemků p. p. č. 4587-12 a p. p. č. 6961-4 v k. ú. Žatec

25. Prodej části pozemku p. p. č. 6777-5 v k. ú. Žatec

26. Prodej části pozemku p. p. č. 7016-2 v k. ú. Žatec

27. Osadní výbor Záhoří

28. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

29. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

30. Usnesení a závěr

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 24 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz