město Žatec
Královské město

COVID - 19 info zde

MATRIKA uzavřena od 30.11. do odvolání

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Informace - Umístění sportovní haly

08. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

09. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 6813-1, 6813-8, 6813-9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec

10. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - p. p. č. 884-1 a 888-1 k. ú. Žatec

11. Kontejnery na separovaný a bio odpad, Žatec - podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

12. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. výzva - žádosti (II. část)

13. Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví

14. Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec“ a jeho následném provozování

15. Převod silnice III_22532 Žatec - Bezděkov

15a Rozpočtové opatření na akci Rekonstrukce střechy - ZŠ Komenského alej č. p. 749, Žatec

16. Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 386-2 v k. ú. Bezděkov u Žatce

17. Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce

18. Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce

19. Prodej pozemku p. p. č. 808-2 v k. ú. Lhota u Nečemic

20. Prodej pozemku p. p. č. 4614-88 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

21. Prodej části pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Žatec

22. Žádost části nájemců bytů v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci

23. Nominační dokumentace UNESCO - informace

24. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2019 a Roční závěrka

25. Účelová investiční dotace - FK Slavoj Žatec - Tribuna

26. Nemocnice Źatec, o.p.s. - návratná finanční výpomoc

27. Dotace pro rok 2020 - ostatní organizace KVaV

28. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.

29. Žádost o účelovou investiční dotaci - služební vůz Městské lesy Žatec

30. Žádost o účelovou dotaci - nová expozice Žatecký poklad - Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

31. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - generální obměna datové sítě - ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

32. Změna poskytnuté účelové dotace - ZŠ, nám. 28. října 1019

33. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24

34. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci - Přírodovědné předměty v moderním pojetí a Jazyková učebna s novými technologiemi

35. Návratná finanční výpomoc na projekt Přírodovědné předměty v moderním pojetí - ZŠ Komenského alej 749, Žatec

36. Návratná finanční výpomoc na projekt Jazyková učebna s novými technologiemi - ZŠ Komenského alej 749, žatec

37. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci - Učebna jazyků a informatiky - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

38. Návratná finanční výpomoc na projekt Učebna cizích jazyků a informatiky - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

39. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci - Učebna pro výuku přírodních věd - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

40. Návratná finanční výpomoc na projekt Učebna pro výuku přírodních věd - ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny

41. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 13.05. a 26.05.2020

42. Zápis z jednání kontrolního výboru

43. Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

44. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

45. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

46. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz