město Žatec
Královské město

Městský úřad je otevřen pouze v úřední dny: pondělí 9:00 - 12:00, středa 14:00 - 17:00 - více ZDE

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 ZDE

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

08. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec

09. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – st. p. č. 2221, 5722, 5724, 5262 a p. p. č. 1702-58, 1702-55 k. ú. Žatec

10. Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2019

11. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2019 do rozpočtu roku 2020

12. Dotace pro rok 2020 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit

13. Dohoda o bezúplatném převodu - č. p. 13 a 9 k akci. Projektová dokumentace na vodovod a vodovodní přípojky Trnovany

14. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020

15. Investice Nemocnice Žatec o.p.s. - zajištění standardních podmínek pro provoz akutního lůžkového zařízení - Dohoda o narovnání

16. Smlouva č. 06481961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

17. Prodej části pozemku p. p. č. 820-10 v k. ú. Žatec

18. Zápis z jednání kontrolního výboru

19. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

20. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

21. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 24 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz