Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Elektronická komunikace

Od 15.10. 2009 byla dle zákona 300/2008 Sb. aktivována datová schránka Města Žatec, ID: q7ebuu4

Od 1. 10. 2001 byla zřízena dle Nařízení vlády ČR č. 304/2001Sb, které bylo nahrazeno NV ČR č. 495/2004 Sb., kterými se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, elektronická podatelna Městského úřadu Žatec.

 

elektronická podatelna

Adresy elektronické podatelny:
epodatelna@mesto-zatec.cz
posta@mesto-zatec.cz (alias)

 

 

Upozornění:
Ostatní e-mailové adresy odborů Městského úřadu Žatec a jednotlivých pracovníků Městského úřadu Žatec nejsou adresami elektronické podatelny dle Nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronické zprávy zaslané na tyto e-mailové adresy nejsou podáním ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nejsou evidovány spisovou službou Městského úřadu Žatec.

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě:
Seznam elektronických formátů akceptovaných Městem Žatec
Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno, založený na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán jednou z akreditovaných certifikačních služeb.

 

Seznam zaměstnanců pověřených příjmem elektronických podání: 
Kateřina Chybová
Anna Nociarová

Elektronické dokumenty je možno přijímat pouze následujícími formami:
datovou schránkou
elektronickou podatelnou
úschovnou dokumentů – Czech POINT (jen pro autorizovanou konverzi)
podáním CD-ROM nebo DVD na adrese
Městský úřad Žatec, Nám. Svobody 1, Žatec 438 24 

Výstup z autorizované konverze je přednostně vydáván do úschovny dokumentů – Czech POINT,
na žádost na fyzickém nosiči CD-ROM.

Elektronické dokumenty fyzicky vydává MěÚ jen na nosičích CD-ROM,
export na donesená média není možný.

Informační systém MěÚ Žatec byl 30.11.2009 atestován pod reg.č. 01-20091110