Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Závěrečný účet města Žatce za rok 2016       USNESENÍ ZM 33/17 ze dne 27.3.2017

 

Závěrečný účet města Žatce za rok 2016, včetně zprávy auditora je v listinné podobě k nahlédnutí na

Finančním odboru Městského úřadu Žatec, ing. Naxerová Monika - rozpočet města

 

Návrh Závěrečného účtu města Žatce za rok 2017, včetně zprávy auditora

Návrh Závěrečného účtu Města Žatce 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, je vyvěšen v úplném znění na úřední desce ve vestibulu haly radnice města, nám. Svobody č.p.1, dále na internetových stránkách Města Žatec,  finanční odbor, popř. je v listinné podobě k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Žatec, ing. Sedláková Renata, vedoucí odboru.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu Města Žatec 2017 mohou občané dle odst. 6., §17, zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů uplatnit písemně k rukám vedoucí finančního odboru ing. Renatě Sedlákové ve lhůtě max. do 12 hodin dne 21. 6. 2018 nebo ústně při projednávání na zasedání Zastupitelstva města Žatce.