Obsah

Stránka

Územní plán Nové Sedlo - právní stav po změně č. 1

Územní plán Nové Sedlo - právní stav po změně č. 1

30. 3. 2017 Zobrazit více

Územně analytické podklady ORP Žatec 2016

aktualizováno 12/2016

- aktualizace - prosinec 2016

 

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Žatec

Výkres záměrů na provedení změn v území
Výkres problémů v území
Výkres hodnot v území
Výkres limitů využití území

Technická infrastruktura

 

 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


30. 1. 2017 Zobrazit méně

Územní plán Libořice

Územní plán Libořice

20. 6. 2016 Zobrazit více

Územní plán Žiželice

Územní plán Žiželice

16. 5. 2016 Zobrazit více

Územní plán Velemyšleves

Územní plán Velemyšleves

30. 11. 2015 Zobrazit více

Územní plán Žatec

Územní plán Žatec - právní stav po vydání změny č.5 ÚP

29. 10. 2015 Zobrazit více

Územní plán Bitozeves

Územní plán Bitozeves

21. 10. 2015 Zobrazit více

Územní plán Tuchořice

Územní plán Tuchořice

27. 1. 2015 Zobrazit více

Územní plán Zálužice

Zálužice

6. 11. 2014 Zobrazit více

Územní plán Lipno

Územní plán Lipno

28. 5. 2014 Zobrazit více

Stránka