Obsah

Do uvedeného územního plánu včetně dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušném obecním úřadu nebo Městském úřadu Žatec, odbor rozvoje a majetku města -  úřad územního plánování.

 

Uvedený územní plán bez dokladové dokumentace je dále uložen na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

Zpráva o uplatňování Územního plánu Libočany


ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Libočany

nabytí účinnosti dne 28.4.2012 celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová