Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v době od 7:30 do 11:00 bude na úřadě probíhat výměna páteřních switchů. V této době může docházet k většímu počtu krátkých výpadků služeb poskytovaných občanům a telefonnímu spojení. Děkujeme za pochopení.

 

V PONDĚLÍ 31.12.2018 
bude Městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásný nový rok 2019.

 

Obsah

Komunitní plán sociálních služeb Města ŽatceKP

 

Koordinátor:  Ing. Lucie Kořánová
Telefon: +420 415 736 409
E-mail: koranova@mesto-zatec.cz

   

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny.

Aktuálně platná verze KP na období 2015 až 2019

 

Jak se zapojit do komunitního plánování 

Zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování (tel.: 415 736 409, e-mail: koranova@mesto-zatec.cz), která zprostředkuje kontakt s tajemníkem příslušné pracovní skupiny.  
Koordinátor poskytne zájemci o členství ve skupině základní informace o procesu plánování, o činnosti skupiny a seznámí jej s organizačním a jednacím řádem skupiny. Zájemce o členství ve skupině je pozván na nejbližší jednání pracovní skupiny jako host. Následně může vyplnit přihlášku a dalších jednání se již účastní jako plnoprávný člen skupiny. 

Kdo se komunitního plánování účastní

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je, zapojit do tvorby komunitního plánu příslušníky dané komunity, kteří mají zájem na rozvoji sociálních služeb v daném regionu, mohou přispět ke zpracování plánu a/nebo se podílet na jeho naplňování. Zpravidla se plánování účastní následující skupiny lidí: 

  • Uživatelé soc. služeb – služby využívají, spotřebovávají, v procesu plánování vychází ze svých potřeb. 
  • Poskytovatelé soc. služeb – služby provozují poskytují; znají provozní podmínky služby, jsou odborníky ve své oblasti – nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace obce, kraje, státu apod. 
  • Zadavatelé soc. služeb – zodpovídají za poskytování služeb občanům na svém území; služby zadávají, podílí se na jejich financování – obce, kraje apod. 
  • Ostatní účastníci – instituce a orgány veřejné správy, organizace a odborníci působící v sociální oblasti nebo jiných souvisejících oblastech, veřejnost

Pracovní skupiny:

 

Aktuality:

Vyhlášení dotačního řízení pro naplňování cílů a opatření platného Komunitního plánu pro rok 2019

Dne 22.10.2018 byla na základě usnesení 666/2018 schválena dotační pravidla a harmonogram dotačního řízení na rok 2019.

Ve výzvě pro rok 2019 budou bonifikovány projekty a aktivity naplňující Cíl PR/1 Aktivity v rámci prevence sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, Opatření PR/1.1 Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Vzhledem k aktuálním potřebám města budou prioritně podporovány a bonifikovány projekty s aktivitami poskytujícími ambulantní, popřípadě terénní služby dětem od 6 do 26 let ohrožených společensky nežádoucími jevy suplující nízkoprahové centrum.

Podrobnosti naleznete v Dotačních pravidlech

Harmonogram DŘ 2019

 

Krok

Datum

Od

do

Zveřejnění Dotačního programu

23.10.2018

23.11.2018

Lhůta pro podání Žádostí

26.11.2018

10.12.2018

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

-

 31.3.2019

Realizace projektů

1.1.2019

31.12.2019

Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem

-

15.1.2020

Dokumenty DŘ 2019

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Města Žatce č. 107/18 bylo schváleno prodloužení platnosti Komunitního plánu.  Jeho platnost byla prodloužena do roku 2019. V roce 2019 se začne připravovat nový KP ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování.

Odkazy:

 


Koordinátor:
Ing. Lucie Kořánová, Městský úřad Žatec, Odbor sociálních věcí,
Najdete mě: budova Obránců Míru 295, 1. patro, dveře č. 115
Tel.: 415 736 409; e-mail: koranova@mesto-zatec.cz