Obsah

Komunitní plán sociálních služeb Města ŽatceKP

 

Koordinátor:  Ing. Lucie Kořánová
Telefon: +420 415 736 409
E-mail: koranova@mesto-zatec.cz

   

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny.

Aktuálně platná verze KP na období 2015 až 2018

 

Jak se zapojit do komunitního plánování 

Zájemci o členství ve skupině mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování (tel.: 415 736 409, e-mail: koranova@mesto-zatec.cz), která zprostředkuje kontakt s tajemníkem příslušné pracovní skupiny.  
Koordinátor poskytne zájemci o členství ve skupině základní informace o procesu plánování, o činnosti skupiny a seznámí jej s organizačním a jednacím řádem skupiny. Zájemce o členství ve skupině je pozván na nejbližší jednání pracovní skupiny jako host. Následně může vyplnit přihlášku a dalších jednání se již účastní jako plnoprávný člen skupiny. 

Kdo se komunitního plánování účastní

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je, zapojit do tvorby komunitního plánu příslušníky dané komunity, kteří mají zájem na rozvoji sociálních služeb v daném regionu, mohou přispět ke zpracování plánu a/nebo se podílet na jeho naplňování. Zpravidla se plánování účastní následující skupiny lidí: 

  • Uživatelé soc. služeb – služby využívají, spotřebovávají, v procesu plánování vychází ze svých potřeb. 
  • Poskytovatelé soc. služeb – služby provozují poskytují; znají provozní podmínky služby, jsou odborníky ve své oblasti – nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace obce, kraje, státu apod. 
  • Zadavatelé soc. služeb – zodpovídají za poskytování služeb občanům na svém území; služby zadávají, podílí se na jejich financování – obce, kraje apod. 
  • Ostatní účastníci – instituce a orgány veřejné správy, organizace a odborníci působící v sociální oblasti nebo jiných souvisejících oblastech, veřejnost

Pracovní skupiny:

 

Aktuality:

Dotační řízení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ na rok 2018

Na základě usnesení Rady Města 39/18 ze dne 22.1.2018 vyhlásilo Město Žatec Dotační program  na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit. Celkový objem finančních prostředků určených k rozdělení pro tyto účely je 1 100 000,- Kč. Příjem žádostí byl uzavřen. Obsah podaných projektů můžete shlédnout v sekci Projekty 2018Hodnocení projektů pracovními skupinami proběhne dne 12.3.2018 ve 14:30 ve velké zasedací místnosti radnice.

Harmonogram DŘ2018:

Krok Datum
Od do
Zveřejnění Dotačního programu 23.1.2018 20.2.2018
Lhůta pro podání Žádostí 21.2.2018 28.2.2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - 6.6.2018
Realizace projektů 1.1.2018 31.12.2018
Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem - 15.1.2019

Související dokumenty DŘ2018:

 

Odkazy:

 


Koordinátor:
Ing. Lucie Kořánová, Městský úřad Žatec, Odbor sociálních věcí,
Najdete mě: budova Obránců Míru 295, 1. patro, dveře č. 115
Tel.: 415 736 409; e-mail: koranova@mesto-zatec.cz