Obsah

Odpadové hospodářství

Seznam zařízení určených k nakládání s odpady v působnosti ORP Žatec
(online databáze Krajského úřadu Ústeckého kraje)

Plán odpadového hospodářství Města Žatec
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 330/17 ze dne 15. 05. 2017)

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec „2008“
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 182/08 ze dne 25. 2. 2008)

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2017.

Sběrové soboty 2017: Trasa A, Trasa B, Trasa C

VZOR zplnomocnění k zastupování a právnímu jednání ve věcech smlouvy o zajištění shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů uzavírané s městem Žatec.

Původci odpadů, kterým vznikla povinnost ročního hlášení k 15. 2. 2017 jsou povinni toto hlášení podat v elektronickém standardu MŽP prostřednictvím systému ISPOP.

Hlášení doposud podávaná na ORP Žatec nebudou akceptována.

 

Odpady

Černé skládky

„Černé skládky odpadů“, tedy lokality, na kterých jsou po určitou dobu (většinou však dlouhodobě) nezákonně uloženy odpady různých druhů, zpravidla bez znalosti osoby, která zde odpady uložila, mohou být problémem v mnoha obcích České republiky.

K zamezení vzniku popř. rozšíření těchto "černých skládek" je možné předejít  jejich včasným identifikováním. Proto Vás žádáme o součinnost při jejich identifikace. A to pomocí:

a) portálu Odpady - Helpdesk, v sekci Podněty (nutná registrace)

b) anonymně (zde je nutné upozornit na omezenou možnost zpětné reakce)

c) webového portálu/mobilní aplikace ZmapujTo.cz

Uveďte prosím:

- přesnou lokaci

- velikost skládky

- typ odpadu

- fotodokumentaci

Seznam prodejen/míst zpětného odběru:

ASEKOL

ELEKTROWIN

EKOLAMP

ECOBAT

ELTMA

Sdělení a metodický pokyn MŽP i přidělování IČP a IČZ

Odkaz naleznete zde.

Národní rekord ve sběru vybitých spotřebních baterií
Z rekordního souboje tří měst vyšel vítězně Žatec (celý článek; Certifikát o rekordu);