Obsah

Odpadové hospodářství

Seznam zařízení určených k nakládání s odpady v působnosti ORP Žatec
(online databáze Krajského úřadu Ústeckého kraje)

Plán odpadového hospodářství Města Žatec
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 330/17 ze dne 15. 05. 2017)

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem ve městě Žatec „2008“
(schválený usnesením Rady města Žatec č. 182/08 ze dne 25. 2. 2008)

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2017.

Sběrové soboty 2017: Trasa A, Trasa B, Trasa C

VZOR zplnomocnění k zastupování a právnímu jednání ve věcech smlouvy o zajištění shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů uzavírané s městem Žatec.

Původci odpadů, kterým vznikla povinnost ročního hlášení k 15. 2. 2017 jsou povinni toto hlášení podat v elektronickém standardu MŽP prostřednictvím systému ISPOP.

Hlášení doposud podávaná na ORP Žatec nebudou akceptována.

Odpady

 Informace k ELEKTRONICKÉMU OHLAŠOVÁNÍ přepravy nebezpečných odpadů od 01. 01. 2018 naleznete zde.

 

Seznam prodejen/míst zpětného odběru:

ASEKOL

ELEKTROWIN

EKOLAMP

ECOBAT

ELTMA

 

Co s nepotřebným textilem:

Kontejnery na textil

 

Pamatujte na to, že i opětovné využití textilu, respektive jeho recyklace má smysl. V rámci třídění lze textil odnést do second handu, speciálního kontejneru, na sběrný dvůr a pokud se jedná o 100% přírodní surovinu dokonce i do kompostu.  

 

 

 

Seznam kontejnerových stání pro odložení nepotřebného textilu pod záštitou města Žatec:

ulice Fibichova

1 ks

ulice nám. Svobody

1 ks

ulice Jižní 

1 ks

ulice Stavbařů

1 ks

ulice Bří Čapků

1 ks

ulice Písečná

1 ks

Kaufland

1 ks  velký

 

 

 

 

 

 

 

 

Černé skládky

„Černé skládky odpadů“, tedy lokality, na kterých jsou po určitou dobu (většinou však dlouhodobě) nezákonně uloženy odpady různých druhů, zpravidla bez znalosti osoby, která zde odpady uložila, mohou být problémem v mnoha obcích České republiky.

K zamezení vzniku popř. rozšíření těchto "černých skládek" je možné předejít  jejich včasným identifikováním. Proto Vás žádáme o součinnost při jejich identifikace. A to pomocí:

a) portálu Odpady - Helpdesk, v sekci Podněty (nutná registrace)

b) anonymně (zde je nutné upozornit na omezenou možnost zpětné reakce)

c) webového portálu/mobilní aplikace ZmapujTo.cz

Uveďte prosím:

- přesnou lokaci

- velikost skládky

- typ odpadu

- fotodokumentaci

 

Sdělení a metodický pokyn MŽP i přidělování IČP a IČZ

Odkaz naleznete zde.

Národní rekord ve sběru vybitých spotřebních baterií
Z rekordního souboje tří měst vyšel vítězně Žatec (celý článek; Certifikát o rekordu);