Dne 5.10.2018 bude detašované pracoviště MěÚ Žatec na Obránců Míru otevřeno pouze do 11hodin z důvodu konání komunálních voleb - příprava volební místnosti

 

Z důvodu kolize s termínem komunálních voleb se pracovní sobota v měsíci říjnu posouvá z  6.10. na 13.10.2018

 

 

 

 

 

Obsah

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

PATŘÍ SEM

 

  • znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty denní spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva a keramiky, buničiny a textilie
  • zbytky potravin a pochutin
  • vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu
 

 

NEPATŘÍ SEM

 

  • nebezpečný odpad (ředidla, monočlánky, léky, elektroodpad)
  • tříděný odpad (PET lahve, sklo, papír)


 

 

KAM A KDY ODPADY ODEVZDAT

pro uložení slouží:

  • popelnice (60 - 240 l),
  • kontejnery (340 - 1100 l),

které se sváží v intervalech 1x týdně, 1x za 14 dní, kombinovaně nebo jednorázově

 

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2018