Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v době od 7:30 do 11:00 bude na úřadě probíhat výměna páteřních switchů. V této době může docházet k většímu počtu krátkých výpadků služeb poskytovaných občanům a telefonnímu spojení. Děkujeme za pochopení.

 

V PONDĚLÍ 31.12.2018 
bude Městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásný Nový rok 2019.

 

Obsah

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

PATŘÍ SEM

 

  • znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty denní spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva a keramiky, buničiny a textilie
  • zbytky potravin a pochutin
  • vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu
 

 

NEPATŘÍ SEM

 

  • nebezpečný odpad (ředidla, monočlánky, léky, elektroodpad)
  • tříděný odpad (PET lahve, sklo, papír)


 

 

KAM A KDY ODPADY ODEVZDAT

pro uložení slouží:

  • popelnice (60 - 240 l),
  • kontejnery (340 - 1100 l),

které se sváží v intervalech 1x týdně, 1x za 14 dní, kombinovaně nebo jednorázově

 

Ceník pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2018