Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v době od 7:30 do 11:00 bude na úřadě probíhat výměna páteřních switchů. V této době může docházet k většímu počtu krátkých výpadků služeb poskytovaných občanům a telefonnímu spojení. Děkujeme za pochopení.

 

V PONDĚLÍ 31.12.2018 
bude Městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásný nový rok 2019.

 

Obsah

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušném obecním úřadu.

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, bez dokladové dokumentace, je možné nahlédnout na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Městském úřadu Žatec, odbor rozvoje a majetku města -  úřad územního plánování a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

Zpráva o uplatňování ÚP Lipno


ostatní | 19. 7. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Úplné znění Územního plánu Lipno


ostatní | 28. 2. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 1 Územního plánu Lipno

nabytí účinnosti 26.2.2018 celý text

ostatní | 28. 2. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Lipno

nabytí účinnosti dne 30.4.2014 celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová