Děkujeme za Vaší trpělivost v průběhu rekonstrukce radnice.

Dbejte zvýšené opatrnosti.

 

Obsah

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušném obecním úřadu.

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, bez dokladové dokumentace, je možné nahlédnout na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Městském úřadu Žatec, odbor rozvoje a majetku města -  úřad územního plánování a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

Úplné změní po změně č. 1 Územního plánu Nové Sedlo


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Zpráva o uplatňování ÚP Nové Sedlo


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 1 Územního plánu Nové Sedlo

nabytí účinnosti dne 18.5.2016 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Nové Sedlo

nabytí účinnosti dne 16.10.2011 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová