Obsah

Do uvedeného územního plánu včetně dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušném obecním úřadu.

Do uvedeného územního plánu, bez dokladové dokumentace, je možné nahlédnout na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Městském úřadu Žatec, odbor rozvoje a majetku města -  úřad územního plánování a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkovice


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Staňkovice

nabytí účinnosti dne 22.12.2012 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová