Dne 5.10.2018 bude detašované pracoviště MěÚ Žatec na Obránců Míru otevřeno pouze do 11hodin z důvodu konání komunálních voleb - příprava volební místnosti

 

Z důvodu kolize s termínem komunálních voleb se pracovní sobota v měsíci říjnu posouvá z  6.10. na 13.10.2018

 

 

 

 

 

Obsah

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu Žatec, odbor rozvoje a majetku města -  úřad územního plánování.

Uvedený územní plán a jeho změny, bez dokladové dokumentace jsou dále uloženy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Opatření obecné povahy - stavební uzávěra


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Úplné znění po změně č. 5 Územního plánu Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 5 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 28.10.2015 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 4 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 31.7.2014 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 3 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 22.11.2012 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 1 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 19.1.2011 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Žatec

nabytí účinnosti dne 13.7.2008 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová