Ve čtvrtek 13. 12. 2018 v době od 7:30 do 11:00 bude na úřadě probíhat výměna páteřních switchů. V této době může docházet k většímu počtu krátkých výpadků služeb poskytovaných občanům a telefonnímu spojení. Děkujeme za pochopení.

 

V PONDĚLÍ 31.12.2018 
bude Městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásný nový rok 2019.

 

Obsah

Do uvedeného územního plánu a jeho změn, včetně jejich dokladové dokumentace je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na Městském úřadu Žatec, odbor rozvoje a majetku města -  úřad územního plánování.

Uvedený územní plán a jeho změny, bez dokladové dokumentace jsou dále uloženy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životním prostředí.

Zprávy

pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Opatření obecné povahy - stavební uzávěra


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Úplné znění po změně č. 5 Územního plánu Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec


ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 5 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 28.10.2015 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 4 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 31.7.2014 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 3 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 22.11.2012 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

změna č. 1 Územního plánu Žatec

nabytí účinnosti dne 19.1.2011 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová

Územní plán Žatec

nabytí účinnosti dne 13.7.2008 celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Bc. Martina Oppelová