Dne 5.10.2018 bude detašované pracoviště MěÚ Žatec na Obránců Míru otevřeno pouze do 11hodin z důvodu konání komunálních voleb - příprava volební místnosti

 

Z důvodu kolize s termínem komunálních voleb se pracovní sobota v měsíci říjnu posouvá z  6.10. na 13.10.2018

 

 

 

 

 

Obsah

262/15 Zřízení osadního výboru Bezděkov

Zastupitelstvo města Žatce zřizuje v souladu s §120 zákona o obcích pětičlenný osadní výbor místní části Bezděkov ve složení: Petr Hanzl, Miroslav Kalbáč, Miroslav Kalbáč ml., Jiří Kotek, Simona Petriková.

Zastupitelstvo města Žatce zvolilo na návrh osadního výboru místní části Bezděkov předsedou osadního výboru Petra Hanzla.

důležité telefonní kontakty

e-mail:
bezdekov@mesto-zatec.cz