Děkujeme za Vaší trpělivost v průběhu rekonstrukce radnice.

Dbejte zvýšené opatrnosti.

 

Obsah

262/15 Zřízení osadního výboru Bezděkov

Zastupitelstvo města Žatce zřizuje v souladu s §120 zákona o obcích pětičlenný osadní výbor místní části Bezděkov ve složení: Petr Hanzl, Miroslav Kalbáč, Miroslav Kalbáč ml., Jiří Kotek, Simona Petriková.

Zastupitelstvo města Žatce zvolilo na návrh osadního výboru místní části Bezděkov předsedou osadního výboru Petra Hanzla.

důležité telefonní kontakty

e-mail:
bezdekov@mesto-zatec.cz