Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zveřejnění poskytnutých informací dle §5 odstavec 3, zákona č. 106/1999 Sb.

2016

 

 

2017

 • MUZA 82/2017        - Zápis ze ZM
 • MUZA 494/2017      - Investiční plán města
 • MUZA 575/2017      - ŽT
 • MUZA 1582/2017    - Stacionární spalovací zdroj čp 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 1591/2017    - Obnova budovy radnice - stavební povolení
 • MUZA 1983/2017    - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec
 • MUZA 2002/2017    - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec - odmítnutí
 • MUZA 2016/2017    - VPN audit
 • MUZA 2233/2017    - Přečistěná voda z ČOV z budovy čp 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 3097/2017    - Rozhodnutí o odmítnutí - záznam audit ŽT, a.s.
 • MUZA 2016/2017    - Rozhodnutí o odmítnutí inf VPN, z.s.
 • MUZA 3166/2017    - ORP vyjmutí ze ZPF
 • MUZA 3907/2017    - Prezenční listina a záznam z jednání ze dne 07.09.2015
 • MUZA 3850/2017    - Zápis ze ZM
 • MUZA 4951/2017    - Znalecký posudek
 • MUZA 5704/2017    - HP Pelzer - konkrétní nápravná opatření
 • MUZA 4898/2017    - Imise HP Pelzer
 • MUZA 4837/2017    - Kemp u Ohře Žatec
 • MUZA 5182/2017    - Investiční plán města
 • MUZA 6284/2017    - Účast zastupitelů
 • MUZA 8126/2017    - Rozhodnutí o odmítnutí - délka řízení Renoenergie, a.s.
 • MUZA 8234/2017    - Změna využití území v areálu firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 7041/2017    - Investorské příspěvky
 • MUZA 9484/2017    - Kopie Žádosti o dotaci z IROP
 • MUZA 9679/2017    - Kopie Protokolu z otevírání obálek s nabídkami na zpracování forenzního auditu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 8127/2017    - Rozhodnutí o odmítnutí - zda nedochází k porušení právních předpisů v areálu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 9196/2017    - Rozhodnutí o odmítnutí - informace k provozům firmy HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec
 • MUZA 10333/2017  - Kopie Zápisů z jednaní Rady města Žatce ze dne 09.01.2017 a ze dne 20.03.2017
 • MST-inf./2017           - Žatecký zpravodaj - zveřejnění informací týkající se firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 10093/2017  - Kopie protokolu z místního šetření stavebního úřadu dne 31.03.2016 ve věci Ekologizace CZT, a.s.
 • MUZA 10094/2017  - Rozhodnutí o odmítnutí - informaci o sankčním řízení ve věci nepovoleného provozu
 • MUZA 10828/2017  - Rozhodnutí o odmítnutí - HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec, správné a věrohodné informace
 • MUZA 11865/2017  - Rozhodnutí o odmítnutí - zaslání dokladů ke stavbě Skladové hospodářství motorové nafty
 • MUZA 13819/2017  - Rozhodnutí o odmítnutí - kopie Rozhodnutí o přestupku ze dne 10.05.2017, číslo případu 070-2017
 • MUZA 14652/2017  - Firma HP Pelzer s.r.o. - neoprávněné užívání pozemku
 • MUZA 14685/2017  - Kopie protokolu z místního šetření v Žatecké teplárenské, a.s., které se konalo dne 02.05.2017
 • MUZA 16178/2017  - Seznam právnických osob zřízených či založených městem Žatec
 • MUZA 16405/2017  - Rozhodnutí o odmítnutí - jaké firmy (podnikatelské subjekty) podnikají v okolí rodinného domu
 • MUZA 19719/2017  - Daňové nedoplatky
 • MUZA 19786/2017  - Rozhodnutí o odmítnutí - zajišťování zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů