Dne 5.10.2018 bude detašované pracoviště MěÚ Žatec na Obránců Míru otevřeno pouze do 11hodin z důvodu konání komunálních voleb - příprava volební místnosti

 

Z důvodu kolize s termínem komunálních voleb se pracovní sobota v měsíci říjnu posouvá z  6.10. na 13.10.2018

 

 

 

 

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2017

 • MUZA 82/2017       - Zápis ze ZM
 • MUZA 494/2017     - Investiční plán města
 • MUZA 575/2017     - Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 1582/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - stacionární spalovací zdroj čp. 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 1591/2017   - Obnova budovy radnice - stavební povolení
 • MUZA 1983/2017   - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec
 • MUZA 2002/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec
 • MUZA 2016/2017   - VPN audit
 • MUZA 2233/2017   - Přečistěná voda z ČOV z budovy čp 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 3097/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - záznam audit ŽT, a.s.
 • MUZA 2016/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí inf VPN, z.s.
 • MUZA 3166/2017   - ORP vyjmutí ze ZPF
 • MUZA 3907/2017   - Prezenční listina a záznam z jednání ze dne 07.09.2015
 • MUZA 3850/2017   - Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva města Žatce
 • MUZA 4951/2017   - Znalecký posudek
 • MUZA 5704/2017   - HP Pelzer s.r.o. - konkrétní nápravná opatření
 • MUZA 4898/2017   - Imise HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 4837/2017   - Kemp u Ohře Žatec
 • MUZA 5182/2017   - Investiční plán města
 • MUZA 6284/2017   - Účast zastupitelů
 • MUZA 8126/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - délka řízení Renoenergie, a.s.
 • MUZA 8234/2017   - Změna využití území v areálu firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 7041/2017   - Investorské příspěvky
 • MUZA 9484/2017   - Kopie Žádosti o dotaci z IROP
 • MUZA 9679/2017   - Kopie Protokolu z otevírání obálek s nabídkami na zpracování forenzního auditu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 8127/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - zda nedochází k porušení právních předpisů v areálu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 9196/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - informace k provozům firmy HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec
 • MUZA 10333/2017 - Kopie Zápisů z jednaní Rady města Žatce ze dne 09.01.2017 a ze dne 20.03.2017
 • MST-inf./2017          - Žatecký zpravodaj - zveřejnění informací týkající se firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 10093/2017 - Kopie protokolu z místního šetření stavebního úřadu dne 31.03.2016 ve věci Ekologizace CZT, a.s.
 • MUZA 10094/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informaci o sankčním řízení ve věci nepovoleného provozu
 • MUZA 10828/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec, správné a věrohodné informace
 • MUZA 11865/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - zaslání dokladů ke stavbě Skladové hospodářství motorové nafty
 • MUZA 13819/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - kopie Rozhodnutí o přestupku ze dne 10.05.2017, číslo případu 070-2017
 • MUZA 14652/2017 - Firma HP Pelzer s.r.o. - neoprávněné užívání pozemku
 • MUZA 14685/2017 - Kopie protokolu z místního šetření v Žatecké teplárenské, a.s., které se konalo dne 02.05.2017
 • MUZA 16178/2017 - Seznam právnických osob zřízených či založených městem Žatec
 • MUZA 16405/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - jaké firmy (podnikatelské subjekty) podnikají v okolí rodinného domu
 • MUZA 19719/2017 - Daňové nedoplatky
 • MUZA 19786/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - zajišťování zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů
 • MUZA 20167/2017 - Informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec, U Oharky 624
 • MUZA 20239/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec
 • MUZA 20473/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - poskytnutí kopie uvedeného spisu
 • MUZA 20471/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - poskytnutí kopie uvedeného spisu
 • MUZA 16990/2017 - Kdy a na jakou stavbu bylo vydáno rozhodnutí nebo jiné opatření
 • MUZA 17587/2017 - Kopie všech rozhodnutí, sdělení, výzev atd., které město Žatec zaslalo společnosti HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 18100/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - jaké firmy (podnikatelské subjekty) podnikají v okolí rodinného domu
 • MUZA 18198/2017 - Honební společenstvo Žiželice
 • MUZA 18446/2017 - Honební společenstvo Žiželice - oprava poskytnuté informace
 • MUZA 19707/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - nepravdy a polopravdy o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 19748/2017 - Vyjádření Odboru rozvoje a majetku města
 • MUZA 20064/2017 - Informace o výtvarném díle umístěném na náměstí Poperinge v Žatci
 • MUZA 21720/2017 - Kopie materiálu, který byl projednáván Radou města 03.08.2017 a stanovisko ORMM
 • MUZA 22967/2017 - Poskytnutí informací o správním řízení vedeném pod spisovou značkou MUZAS 18556/2017 DOP
 • MUZA 21515/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - honitba Žiželice
 • MUZA 24902/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - výsledek forenzního auditu spol. Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 23351/2017 - Informace týkající se Opatření obecné povahy 1/2016
 • MUZA 22062/2017 - Výsledek hospodaření společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za ro 2016 (Usnesení 482/17)
 • MUZA 26242/2017 - Objekt na území bývalého areálu Šroubárna, ul. Purkyněho 1161, 438 01 Žatec
 • MUZA 24492/2017 - Čerpání závlahových vod ze soustavy vodních nádrží v Libočanech (závlaha budoucích chmelnic)
 • MUZA 22372/2017 - Problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky
 • MUZA 22344/2017 - Umístění náhradního zdroje vytápění na p.p.č. 5172/8, k.ú. Žatec společnosti ŽT, a.s.
 • MUZA 22229/2017 - Poskytnutí kopií všech dopisů, rozhodnutí, sdělení, výzvy, které jste zaslali spol. HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 20603/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - odkaliště Vysočany
 • MUZA 21689/2017 - Přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
 • MUZA 21520/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - stavba Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 21500/2017 - Honitba Žiželice
 • MUZA                        - Zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s.​​​​​
 • MUZA 31719/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - sdělení závazného termínu zjednání nápravy zajištěním nočního klidu ...
 • MUZA 31719/2017 - Dokumenty týkající se dopravní situace v dotčených lokalitách
 • MUZA 27144/2017 - Platné stavební povolení pro firmu Nexen Tire
 • MUZA 30562/2017 - Stanovy všech honebních společenstev v působnosti vašeho obecního úřadu ORP
 • MUZA 27829/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - rekonstrukce kotů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 30569/2017 - Informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec, U Oharky 624
 • MUZA 34466/2017 - Poskytnutí kopií všech dopisů, tzn. rozhodnutí, sdělení, výzvy atd. zaslané spol. HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 34965/2017 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR
 • MUZA 34964/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR
 • MUZA 35159/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - čj. MUZA 27944/2017
 • MUZA 19707/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - nepravdy a polopravdy o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 34046/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec

 

2018