Dne 5.10.2018 bude detašované pracoviště MěÚ Žatec na Obránců Míru otevřeno pouze do 11hodin z důvodu konání komunálních voleb - příprava volební místnosti

 

Z důvodu kolize s termínem komunálních voleb se pracovní sobota v měsíci říjnu posouvá z  6.10. na 13.10.2018

 

 

 

 

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Starostka města Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová
tel.: 415 736 104
hamousova@mesto-zatec.cz
starosta@mesto-zatec.cz
foto

Zastupuje město navenek, odpovídá za činnost v oblasti samosprávy,
za výkon státní správy a řídí Městskou policii Žatec.

 

Místostarostka města Žatec
Jana Nováková
tel.: 415 736 104
novakovaj@mesto-zatec.cz
mistostarostka@mesto-zatec.cz

 

nov

Zastupuje starostku v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci. Vede evidenci komisí zřízených radou a výborů zřízených zastupitelstvem. V nepřítomnosti starostky je pověřena řízením Městské policie Žatec.

 

Místostarosta města Žatec
Jaroslav Špička
tel.: 415 736 104
spicka@mesto-zatec.cz
mistostarosta@mesto-zatec.cz
Místostarosta

Zastupitelstvo města Žatce, určilo, že v případě nepřítomnosti nebo nevykonávání funkcí starostky a místostarostky, která je určena k zastupování starostky, je tímto zástupcem místostarosta. Vede evidenci komisí zřízených radou a výborů zřízených zastupitelstvem. V nepřítomnosti starostky a místostarostky je pověřen řízením Městské policie Žatec.

Tajemnice městského úřadu
Ing. Helena Šmeráková
Tel.: 415 736 103
smerakova@mesto-zatec.cz
tajemnik@mesto-zatec.cz

foto

Je nadřízen vedoucím jednotlivých odborů, kontroluje činnost všech zaměstnanců zařazených do úřadu a organizačních složek města. Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.
Je pověřen vedením evidence stížností a jejich vyřizováním.

 

Rozdělení úkolů mezi starostu a místostarosty