Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti a formuláře

Dotační tituly Ústeckého kraje

WWW ústeckého kraje - odkaz
(seznam titulů uveden v dolní části stránky pod novými dokumenty)

 Finanční odbor

Dotační řízení 2019:

 

 Odbor dopravně správních agend

 

 Odbor místního hospodářství a majetku

 

 Odbor sociálních věcí

Dotační řízení - Komunitní plánování
Dotační řízení 2019:
Domov pro seniory a pečovatelská služba

 Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče
Ochrana přírody a krajiny
Památková péče
Úřad územního plánování
Vodní hospodářství
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
Rybářství, myslivost, lesní hospodářství a veterinární správa

 Kancelář úřadu

 Odbor správních činností, živnostenský úřad

Odbor správních činností
Živnostenský úřad

 Odbor rozvoje města

Program regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek
Fond regenerace Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami,
ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec