Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti a formuláře

Dotační tituly Ústeckého kraje

WWW ústeckého kraje - odkaz
(seznam titulů uveden v dolní části stránky pod novými dokumenty)

Finanční odbor

Žádosti o finanční příspěvky na rok 2017

MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatce pro rok 2017 přijímá žádosti sportovních a ostatních organizací, sdružující občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v rámci žateckého regionu o dotace -  rok 2017. Pro letošní rok je jedna společná žádost (doplňující informace jsou určeny pro sportovní organizace).

Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích MěÚ Žatec, na finančním odboru MěÚ Žatec nebo pořídit na internetových stránkách Města Žatec (www.mesto-zatec.cz – Žádosti a formuláře – Finanční odboru).

Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu od 23.2.2017 do 3.3.2017 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo na finančním odboru MěÚ Žatec.

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 

 

Odbor rozvoje a majetku města

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení - Komunitní plánování

Domov pro seniory a pečovatelská služba

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

Vodní hospodářství
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
Rybářství, myslivost, lesní hospodářství a veterinární správa

Živnostenský úřad

Odbor správních činností

Kancelář úřadu

Program regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek
Fond regenerace Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec