Obsah

01. Zahájení

02. Složení slibu členů zastupitelstva města

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Sloučení návrhové a volební komise

06. Složení návrhové a volební komise

07. Volební řád

08. Stanovení počtu členů rady města

09. Volby

9.1. - volba starosty

9.2. - volba místostarosty

9.3. - volba členů rady města

10. Zřízení finančního výboru

11. Zřízení kontrolního výboru

12. závěr