Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŽATECKÝ ZPRAVODAJ

Logo ZZ


 

Aktuální číslo 02/2019

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽATEC

Vychází v měsíčních cyklech. 

Redakce a příjem inzerce:

Městský úřad Žatec
(přízemí: turistické a informační centrum)
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

Kontaktní osoba: Tomáš Kassal
Vaše náměty a připomínky zasílejte na: zpravodaj@mesto-zatec.cz
Osobní kontakt: úterý 9:00 - 11:00

Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ Žatec
tel. 415 736 156 
Příjem inzerce probíhá od pondělí do pátku v úředních hodinách Infocentra MěÚ

CENÍK INZERCE
(platný od 1.2.2011)

Plošná inzerce 28,23- Kč /cm²
Výška – libovolná, šířka dle sloupků:
1 sloupek: 4,3 cm
2 sloupky: 9 cm
3 sloupky: 13,7 cm
4 sloupky (celá šíře strany): 18,4 cm

Slevy za opakování: 2. až 3. 12 %
  4. až 6. 15 %
  7. a více 20 %

Řádková inzerce:

firemní (cena za 1 otištění)
  - text do 5 řádek (21znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem
276,- Kč
  - každý další řádek 43,- Kč
soukromá (cena za 1 otištění)
  - text do 5 řádek (21 znaků na řádek) 167,- Kč
  - každý další řádek 6,- Kč
  - příplatek za fotografii a zvýraznění rámečkem 100,- Kč

ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH! 

číslo ŽZ: Uzávěrka: Ve stojanech:
1 3. 1. 2019 10. 1. 2019
2 31. 1. 2019 7. 2. 2019
3 28. 2. 2019 7. 3. 2019
4 28. 3. 2019 4. 4. 2019
5 25. 4. 2019 2. 5. 2019
6 30. 5. 2019 6. 6. 2019
7 27. 6. 2019 4. 7. 2019
8 25. 7. 2019 1. 8. 2019
9 29. 8. 2019 5. 9. 2019
10 26. 9. 2019 3. 10. 2019
11 31. 10. 2019 7. 11. 2019
12 28. 11. 2019 5. 12. 2019

 

Vydání Žateckého zpravodaje se mohou zdarma odebírat ve stojanech či na pultech na těchto místech:

Městský úřad - nám. Svobody, Městský úřad - Obr. Míru, Domov pro seniory, poliklinika - vstupní hala, vlakové nádraží - čekárna, autobusové nádraží - čekárna, zahradnictví Cinke, Informační centrum Chrámu Chmele a Piva, Restaurace U Orloje, Městské divadlo v Žatci, Lékárna Na náměstí, Městská knihovna Žatec, Mateřské centrum Sedmikráska, Samoobsluha JIP - Pražská, Samoobsluha JIP - Podměstí, Samoobsluha nám. Poperinge, Kaufland, OC Norma - pasáž, samoobsluha Dukelská (vedle Mandlu), cukrárna v ulici Obránců míru.


Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec. Tisk: Tiskárna K & B, Most. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12. Kontaktní údaje:zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.