Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŽATECKÝ ZPRAVODAJ

Logo ZZ


 

Aktuální číslo 13/2017

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽATEC

Vychází v měsíčních cyklech. 

Redakce a příjem inzerce:

Městský úřad Žatec
(přízemí: turistické a informační centrum)
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

Kontaktní osoba: Tomáš Kassal
Vaše náměty a připomínky zasílejte na: zpravodaj@mesto-zatec.cz
Osobní kontakt: úterý 9:00 - 11:00

Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ Žatec
tel. 415 736 156 
Příjem inzerce probíhá od pondělí do pátku v úředních hodinách Infocentra MěÚ

CENÍK INZERCE
(platný od 1.2.2011)

Plošná inzerce 28,23- Kč /cm²
Výška – libovolná, šířka dle sloupků:
1 sloupek: 4,3 cm
2 sloupky: 9 cm
3 sloupky: 13,7 cm
4 sloupky (celá šíře strany): 18,4 cm

Slevy za opakování: 2. až 3. 12 %
  4. až 6. 15 %
  7. a více 20 %

Řádková inzerce:

firemní (cena za 2 otištění)
  - text do 5 řádek (21znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem
276,- Kč
  - každý další řádek 43,- Kč
soukromá (cena za 2 otištění)
  - text do 5 řádek (21 znaků na řádek) 167,- Kč
  - každý další řádek 6,- Kč
  - příplatek za fotografii a zvýraznění rámečkem 100,- Kč

ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH! 

číslo ŽZ: Uzávěrka: Ve schránkách:
1 19.1.2017 26.1.2017
2 2.2.2017 9.2.2017
3 16.2.2017 23.2.2017
4 2.3.2017 9.3.2017
5 16.3.2017 23.3.2017
6 30.3.2017 6.4.2017
7 27.4.2017 4.5.2017
8 25.5.2017 1.6.2017
9 29.6.2017 6.7.2017
10 27.7.2017 3.8.2017
11 31.8.2017 7.9.2017
12 28.9.2017 5.10.2017
13 26.10.2017 2.11.2017
14 30.11.2017 7.12.2017


Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec. Tisk: Tiskárna K & B, Most. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12. Kontaktní údaje:zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.