město Žatec
Královské město

Czech POINT

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 •  Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Formulář registru živnostenského podnikání pro FO či PO
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
 •  Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Konverze dokumentů (elektronických i listinných)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Agendy ISDS: např.: Zřízení datové schránky, Zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových, Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do DS, Žádost o znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost, Žádost o opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost,Žádost, aby DS plnila funkci OVM,Žádost, aby DS neplnila funkci OVM,Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO,Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

Czech POINT

Kde nás najdete?

Ověřené výstupy z Czech POINT Vám poskytneme na našem pracovišti informací, které je na Městském úřadě Žatec, nám. Svobody 1 v přízemí radnice. 
Kontaktovat nás můžete na tel.: +420 415 736 111, na e-mailu: epodatelna@mesto-zatec.cz.
Zažádat o výpis si můžete po níže uvedenou provozní dobu pracovišť.

Úřední hodiny informací pro Czech POINT*

Pondělí (Monday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Úterý (Tuesday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

Středa (Wednesday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Čtvrtek (Thursday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

Pátek (Friday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

 

*Kromě těchto úředních hodin můžete žádat o výpisy Czech POINT i každou úřední sobotu.

Ceník služeb

Evidence

Cena za první stranu

Cena za každou další
i započatou stranu

Rejstřík trestů

100,- Kč

100,- Kč

Ostatní rejstříky

100,- Kč

50,- Kč

 

Potřebné doklady pro výpisy

U ověřených výpisů z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého pořadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo
listu vlastnictví
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ podnikatele / fyzické osoby

 

U veřejných výpisů z ostatních evidencí:

Pro vydání ověřeného výpisu je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pro výpis z RT je třeba podepsat písemnou žádost. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kněžská brána

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz