Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Czech Point

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Formulář registru živnostenského podnikání pro FO či PO
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Konverze dokumentů (elektronických i listinných)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Agendy ISDS: např.: Zřízení datové schránky, Zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových, Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do DS, Žádost o znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost, Žádost o opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost,Žádost, aby DS plnila funkci OVM,Žádost, aby DS neplnila funkci OVM,Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO,Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

Czech POINT

Kde nás najdete?

Ověřené výstupy z Czech POINT Vám poskytneme na našem pracovišti informací, které je na Městském úřadě Žatec, nám. Svobody 1 v přízemí radnice. Ověřené výpisy Vám poskytne i pracoviště Živnostenského úřadu v podkroví radnice.
Konataktovat nás můžete na tel.: +420 415 736 111, na e-mailu: epodatelna@mesto-zatec.cz.
Zažádat o výpis si můžete po níže uvedenou provozní dobu pracovišť.

Úřední hodiny informací pro Czech POINT*

Pondělí (Monday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Úterý (Tuesday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

Středa (Wednesday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Čtvrtek (Thursday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

Pátek (Friday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

 

*Kromě těchto úředních hodin můžete žádat o výpisy Czech POINT i každou úřední sobotu.

Úřední hodiny živnostenského úřadu

Pondělí (Monday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Úterý (Tuesday)

zavřeno

zavřeno

Středa (Wednesday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Čtvrtek (Thursday)

zavřeno

zavřeno

Pátek (Friday)

zavřeno

zavřeno

 

 

Ceník služeb

Evidence

Cena za první stranu

Cena za každou další
i započatou stranu

Rejstřík trestů

100,- Kč

100,- Kč

Ostatní rejstříky

100,- Kč

50,- Kč

 

 

Potřebné doklady pro výpisy

U ověřených výpisů z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého pořadavku.

 

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo
listu vlastnictví
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ podnikatele / fyzické osoby

 

 

U veřejných výpisů z ostatních evidencí:

Pro vydání ověřeného výpisu je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pro výpis z RT je třeba podepsat písemnou žádost. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.