město Žatec
Královské město

COVID - 19 info ZDE

Žatecká Dočesná jinak - logoplakát ke stažení

Czech POINT

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 •  Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Formulář registru živnostenského podnikání pro FO či PO
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
 •  Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Konverze dokumentů (elektronických i listinných)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Agendy ISDS: např.: Zřízení datové schránky, Zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových, Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do DS, Žádost o znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost, Žádost o opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost,Žádost, aby DS plnila funkci OVM,Žádost, aby DS neplnila funkci OVM,Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO,Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO

Czech POINT

Kde nás najdete?

Ověřené výstupy z Czech POINT Vám poskytneme na našem pracovišti informací, které je na Městském úřadě Žatec, nám. Svobody 1 v přízemí radnice. Ověřené výpisy Vám poskytne i pracoviště Živnostenského úřadu v podkroví radnice.
Konataktovat nás můžete na tel.: +420 415 736 111, na e-mailu: epodatelna@mesto-zatec.cz.
Zažádat o výpis si můžete po níže uvedenou provozní dobu pracovišť.

Úřední hodiny informací pro Czech POINT*

Pondělí (Monday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Úterý (Tuesday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

Středa (Wednesday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Čtvrtek (Thursday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

Pátek (Friday)

8.00 - 11.00

12.00 - 13.00

 

*Kromě těchto úředních hodin můžete žádat o výpisy Czech POINT i každou úřední sobotu.

Úřední hodiny živnostenského úřadu

Pondělí (Monday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Úterý (Tuesday)

zavřeno

zavřeno

Středa (Wednesday)

8.00 - 11.45

12.45 - 17.00

Čtvrtek (Thursday)

zavřeno

zavřeno

Pátek (Friday)

zavřeno

zavřeno

 

Ceník služeb

Evidence

Cena za první stranu

Cena za každou další
i započatou stranu

Rejstřík trestů

100,- Kč

100,- Kč

Ostatní rejstříky

100,- Kč

50,- Kč

 

Potřebné doklady pro výpisy

U ověřených výpisů z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého pořadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo
listu vlastnictví
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ podnikatele / fyzické osoby

 

U veřejných výpisů z ostatních evidencí:

Pro vydání ověřeného výpisu je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pro výpis z RT je třeba podepsat písemnou žádost. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chrám chmele a piva

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 24 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz