město Žatec
Královské město

Orgán sociálně právní ochrany dětí

Obavy z války

Odkaz zde

Orgán sociálně právní ochrany dětí v rámci výkonu státní správy zajišťuje:

  • komplexní sociálně právní poradenství rodinám s nezletilými dětmi - viz. tři specifické agendy níže
  • 24 hodinovou pracovní pohotovost pro případy poskytnutí bezodkladné pomoci nezletilým dětem (ocitnou-li se bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny)

V rámci zákonných kompetencí orgán sociálně – právní ochrany dětí rozhoduje:

  • o uložení povinnosti rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu nezletilých dětí využít pomoci odborného poradenského zařízení,
  • o odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace vedené o dítěti

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD")

k 01. 01. 2013, ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavedly do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality SPO. Jedná se o zavedení standardů sociálně-právní ochrany jako souboru postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany. 

Ustanovení právních předpisů, týkající se naplňování standardů, nabylo účinnosti dnem

01. 01. 2015.

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami, a to vnějších i vnitřních. Jedná se o soubor kritérií, které určují úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, sjednocují postupy při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce – co musí každé pracoviště vykonávat ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci, co musí mít k dispozici atd. 

 Standardy určené ke zveřejnění - naleznete ZDE - Standardy SPOD

Kompletní standardy jsou písemně zpracované, dle potřeby aktualizované; uložené jsou u vedoucí OSPOD, popř. vedoucí odboru.

Agendy

Mohlo by se hodit

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz