město Žatec
Královské město

Sociální práce

Úsek sociální práce zajišťuje:

 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb,
 • vykonává funkci zvláštního příjemce sociálních dávek včetně důchodových dávek u svěřených osob,
 • výkon funkce sociálního kurátora dospělých,
 • za město výkon funkce veřejného opatrovníka,
 • rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (včetně sociálního šetření),
 • poskytování odborné pomoci, realizaci sociálního šetření včetně depistáže,
 • za město výkon funkce opatrovníka nezletilých a nesvéprávných v soudním řízení, pokud je k výkonu této funkce starostkou města zmocněn,
 • podílení se na řešení úkolů vyplývajících z komunitního plánu,
 • zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby,
 • součinnost s Úřadem práce,
 • činnost sociálního pracovníka (včetně poradenské činnosti) v přímé práci s klientem týkající se následujících sociálních problémů:
  • zdravotní postižení nebo duševní postižení,
  • péče o osobu závislou na péči jiné osoby,
  • omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům,
  • sociální vyloučení,
  • rizikový způsob života,
  • sociální problémy obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení,
  • nezaměstnanost a materiální problémy,
  • imigrace,
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit,
 • na žádost participujících úřadů Policie ČR, soudů, popřípadě dalších institucí provádí sociální šetření a vypracovává zprávy a písemné podklady,
 • realizuje a účastní se případových konferencí.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz