město Žatec
Královské město

Úhrada poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního roku.

Výše ročního poplatku za komunální odpad pro platební období 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 činí:

 • 900 Kč za každou osobu, která je přihlášena k pobytu na území města a jejích místních částech, tj. Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov, Záhoří
  (i cizinci, přihlášeni k pobytu v Žatci a jeho místních částech).
 • 900 Kč za byt nebo rodinný dům a za stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatková povinnost vzniká první den v měsíci, ve kterém nastala změna z důvodu přihlášení osoby v obci, tzn. zpravidla narození, přistěhování, u cizinců získání povolení k pobytu v obci, nebo ve kterém se osoba stala vlastníkem, případně spoluvlastníkem, nemovitosti na území města Žatec.

Poplatková povinnost zaniká poslední den v měsíci, který předchází měsíci, v němž nastala změna z důvodu odstěhování, úmrtí, osvobození od poplatku, nebo ve kterém osoba přestala být vlastníkem, či spoluvlastníkem nemovitosti na území města Žatec, případně i pokud se do nemovitosti bez přihlášené osoby k trvalému pobytu osoba k trvalému pobytu přihlásí.

Pokud není poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, může být zvýšen až na trojnásobek (dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

V případě nezletilé osoby či osoby, která nenabyla plné svéprávnosti ke dni splatnosti, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Poplatek za komunální odpad lze uhradit:

 1. v hotovosti na pokladnách Městského úřadu v Žatci, a to:
  • úřadující pracoviště budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec
  • úřadující pracoviště třída Obránců míru 295, Žatec
   (úřední hodiny pracovišť)
    
 2. převodem na účet Městského úřadu Žatec č. 3183490287/0100, s příslušným variabilním symbolem (každý poplatník má svůj vlastní variabilní symbol, což je rodné číslo poplatníka, v případě nemovitosti a spoluvlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, kde není žádná osoba hlášena k pobytu, určuje variabilní symbol správce daně).
   
 3. prostřednictvím QR kódu : při každé platbě DOPLNIT variabilní symbol
  Platební QRC

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obřadní síň - Radnice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz