město Žatec
Královské město

COVID - 19 info ZDE

Žatecká Dočesná jinak - logoplakát ke stažení

BIO+PLAST pro občany

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad a nádoby na plastový odpad pro občany města Žatec

Město Žatec připravilo projekt „Rozšíření sběrné sítě odpadů ve městě Žatec“.

 

BIO-nadobaplast-nadobaProjekt je spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí České republiky. Pro realizaci projektu bylo pořízeno 916 kusů nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen „BRKO“) a 120 kusů nádob na plastový odpad.

Občanům města Žatec bude v rámci projektu bezplatně zapůjčena nádoba na BRKO nebo nádoba na plastový odpad o velikosti 120 litrů a 240 litrů. Nádoby jsou prioritně určeny k rodinným domům.

Nádoby na plastový odpad již nejsou k dispozici

Všech 120 kusů nádob na plastový odpad bylo rozdáno občanům města Žatce.

V nejbližší době se další nádoby zakupovat nebudou.

 

Zimní svoz biologicky rozložitelného odpadu od rodinných domů

Svoz hnědých nádob, zapůjčených obyvatelům města Žatce, bude probíhat od 1.11. do 29.2. každé sudé úterý dle kalendáře.

 

Další informace

  • kontaktní osobou je:

Ing. Světlana Janegová Tőkőliová, odpady, Město Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec,
tel.: 415 736 201, janegova@mesto-zatec.cz

  • žádost:

můžete stáhnout: Žádost o zapůjčení nádoby a vyplněnou odevzdat na Podatelně MěÚ Žatec nebo vyplnit přímo na Podatelně MěÚ Žatec

  • ke stažení:

Podmínky pro poskytnutí nádoby na BRKO nebo plastový odpad
Vzor smlouvy o výpůjčce: BIO, plast

LOGO OPZP