Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Stránka

 • 1

Výroční setkání všech účastníků KP 2011

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb,
Nízkoprahové zařízení pro mládež "Pohoda" 8.12.2011

8. 2. 2012 Zobrazit více

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování 2010

Setkání se uskutečnilo dne 7.12.2010 v Nízkoprahovém Klubu „Pohoda“ v Žatci od 15.00 hod.
Zahájení, přivítání hostů Místostarosta města vyjádřil podporu komunitnímu plánování starostka vyjádřila podporu KP

Program:

 • Zahájení, přivítání hostů
 • Slovo hostitele
 • Prezentace nových a připravovaných projektů
  – Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
  – Manželé Hrádkovi:„Manželské večery“
 • Diskuze, dotazy
 • Vystoupení – děti z Dětského domova
 • Prohlídka Nízkoprahového klubu
 • Soutěž o ceny

Odpolednem účastníky akce provázeli Tereza Vrábíková , DiS a Mgr. Petr Antoni.

V úvodu přivítali hosty – starostku města Mgr. Zdeňku Hamousovou a místostarostu města Bc. Jana Novotného. Paní starostka pozdravila přítomné a vyjádřila podporu KP i z pozice starostky, připomněla, že v procesu komunitního plánování se od začátku pohybuje a problematiku zná. Místostarosta města souhlasil se slovy paní starostky a vyjádřil také podporu komunitnímu plánování.

Mgr. Petr Antoni vítá starostku města Mgr. Zdeňku Hamousovou příspěvek Mgr. Kateřiny Malé, ředitelky o.s. Mosty starostka se v procesu komunitního plánování pohybuje od začátku

Poté Mgr. Antoni zrekapituloval události KP v roce 2010 a vytyčil cíl na rok 2011 – revizi textu KP a aktualizaci dokumentu. Následoval příspěvek Mgr. Kateřiny Malé, ředitelky o.s. Mosty, která seznámila přítomné s činností nízkoprahového klubu Pohoda.

Dle programu dálevystoupily zástupkyně o.s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří paní Mgr. Kapicová a PhDr. Baranniková a prezentovaly nové i běžící projekty: REP – rozhodnutí, energie, práce, Do školy včas, Aktivní 50, Výzva 240,

zástupkyně o.s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří paní Mgr. Kapicová zástupkyně o.s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří paní PhDr. Baranniková Paní Stanislava Žitniková pozvala přítomné na Koncert k poctě sv. Mikuláše prezentace pana Jiřího Hrádka - projekt Manželské večery mezi hosty probíhaly neformální debaty

Následovala prezentace pana Jiřího Hrádka, který představil projekt Manželské večery, pozval zúčastněné a požádal o propagaci této akce v rámci organizací.
Dalším bodem programu bylo vystoupení čtyř dívek z žateckého Dětského domova – břišní tance.
Následovala diskuze a podněty. Paní Stanislava Žitniková pozvala přítomné na Koncert k poctě sv. Mikuláše konaný 9.12.2010 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Žatci a dále zazněla pozvánka na Divadelní festival malých forem konaný dne 8.12.2010 v městském divadle v Žatci.

Druhá část odpoledne byla neformální spojená s prohlídkou nízkoprahového klubu, pohoštěním a společenskou soutěží (vědomostní test na téma KP a Vánoce).


9. 12. 2010 Zobrazit méně

Slavnostní zahájení implementace Komunitního plánu

30.9.2008

soubor představených ilustračních fotografiií z aktivit KP

8. 12. 2010 Zobrazit více

výroční setkání všech účastníků KP

slavnostní setkání s účastí Bc. Jany Ryšánkové dne 10.12.2009 v Křížově vile

pozvánka/program (.pdf)

16. 12. 2009 Zobrazit více

Zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu

4.10.2007 – V zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci proběhlo zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu (KP). Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců občanů, poskytovatelů soc. služeb, úřadů a dalších institucí, které byly ke spolupráci na tvorbě přizvány.

26. 11. 2007 Zobrazit více

Pracovní setkání všech pracovních skupin 30.10.

30.10.2007 – se uskutečnilo další pracovní setkání k tvorbě Komunitního plánu. Jednalo se o pracovní setkání všech zájemců o činnost v pracovních skupinách.
Jednání se zúčastnilo 47 zájemců o KP, vedli jej Mgr. Petr Antoni a Michal Polesný z CKP.

26. 11. 2007 Zobrazit více

Stránka

 • 1