Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Stránka

  • 1

Výroční setkání všech účastníků KP 2011

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb,
Nízkoprahové zařízení pro mládež "Pohoda" 8.12.2011

8. 2. 2012 Zobrazit více

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování 2010

Setkání se uskutečnilo dne 7.12.2010 v Nízkoprahovém Klubu „Pohoda“ v Žatci od 15.00 hod.

9. 12. 2010 Zobrazit více

Slavnostní zahájení implementace Komunitního plánu

30.9.2008

soubor představených ilustračních fotografiií z aktivit KP

8. 12. 2010 Zobrazit více

výroční setkání všech účastníků KP

slavnostní setkání s účastí Bc. Jany Ryšánkové dne 10.12.2009 v Křížově vile

pozvánka/program (.pdf)

Prezentované projekty realizované v roce 2009

- Nemocnice Žatec – Rozšíření služeb poskytovaných na sociálním lůžku
- Arnika – Doma je doma
- Kamarád Lorm – Plavání, Klubová činnost
- VCP – Klub aktivních seniorů, S úsměvem do školy
- SRPŠ při MŠ speciální – Podpora imunity dětí předškolního věku
- Mosty – Podpora pracovní integrace mládeže, Nízkoprahový klub
- SPCCH, ZO Žatec – Aktivní senioři – lepší kvalita života ve stáří

Doprovodné akce:

- výstava výrobků z ergoterapie Nemocnice Žatece, o.p.s.
- výstava prací dětí z projektu MŠ speciální
- výstava Kamarádu Lorm (přízemí, výstavní prostory Křížovy vily)

KP dnes

(- z úvodního slova P.Antoniho)

Celkem je v KP 26 cílů rozpracovaných do 60 opatření - K dnešnímu dni se dá konstatovat, že 17 opatření ( 28%)je splněno (mezi nimi např. Mateřské centrum, Nízkoprahové zařízení pro mládež, stacionář v Libočanech, azylový dům pro muže, zřízení samostatné funkce manažera prevence kriminality a v neposlední řadě !!! vyčlenění samostatného dotačního titulu z rozpočtu města)

Dalších 22 opatření (36%) je rozpracováno, nebo částečně plněno (opět příklady: Domov se zvl. režimem v Žatci, vzdělávací akce pro seniory, podpora pečovatelské službě a osobní asistenci, podpora domácí hospicové péče)

Další přínosy KP:

- Nové subjekty s právní formou, vlastními prostorami a činností – doplnění spektra obč. a neziskového sektoru v Žatci
- Zkvalitnění života obyvatel Žatce – nové služby, podněty, možnosti, volný čas, děti...
- Nová pracovní místa (odhadem více než 15 v návaznosti na splněné opatření...)
- Komunikace mezi poskytovateli služeb, nové kontakty, spolupráce
- Dotace na soc. služby (MPSV, IP Kraje a další)


16. 12. 2009 Zobrazit méně

Zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu

4.10.2007 – V zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci proběhlo zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu (KP). Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců občanů, poskytovatelů soc. služeb, úřadů a dalších institucí, které byly ke spolupráci na tvorbě přizvány.

26. 11. 2007 Zobrazit více

Pracovní setkání všech pracovních skupin 30.10.

30.10.2007 – se uskutečnilo další pracovní setkání k tvorbě Komunitního plánu. Jednalo se o pracovní setkání všech zájemců o činnost v pracovních skupinách.
Jednání se zúčastnilo 47 zájemců o KP, vedli jej Mgr. Petr Antoni a Michal Polesný z CKP.

26. 11. 2007 Zobrazit více

Stránka

  • 1