Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Stránka

  • 1

Výroční setkání všech účastníků KP 2011

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb,
Nízkoprahové zařízení pro mládež "Pohoda" 8.12.2011

8. 2. 2012 Zobrazit více

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování 2010

Setkání se uskutečnilo dne 7.12.2010 v Nízkoprahovém Klubu „Pohoda“ v Žatci od 15.00 hod.

9. 12. 2010 Zobrazit více

Slavnostní zahájení implementace Komunitního plánu

30.9.2008

soubor představených ilustračních fotografiií z aktivit KP

8. 12. 2010 Zobrazit více

výroční setkání všech účastníků KP

slavnostní setkání s účastí Bc. Jany Ryšánkové dne 10.12.2009 v Křížově vile

pozvánka/program (.pdf)

16. 12. 2009 Zobrazit více

Zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu

4.10.2007 – V zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci proběhlo zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu (KP). Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců občanů, poskytovatelů soc. služeb, úřadů a dalších institucí, které byly ke spolupráci na tvorbě přizvány.

26. 11. 2007 Zobrazit více

Pracovní setkání všech pracovních skupin 30.10.

30.10.2007 – se uskutečnilo další pracovní setkání k tvorbě Komunitního plánu. Jednalo se o pracovní setkání všech zájemců o činnost v pracovních skupinách.
Jednání se zúčastnilo 47 zájemců o KP, vedli jej Mgr. Petr Antoni a Michal Polesný z CKP.

Program byl:

  • Zahájení, pozdravy
  • Představení tajemnic pracovních komisí (Lucie Procházková – skupina –Rodina, dítě a mládež, Bc. Karla Müllerová – Senioři, Tereza Vrábíková, DiS; zdravotně postižení, Kateřina Pourová, DiS – občané v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené soc. vyloučením)
  • Konkrétní úkoly pro pracovní skupiny s výhledem do konce roku 2007
    (1. samostatné setkání pracovních skupin – přijetí jednacího řádu skupiny, volba vedoucího pracovní skupiny, připomínkování organizačního řádu KP, 2. setkání – SWOT analýza, vyhodnocení jaké informace pro KP máme a jaké a jak bude potřeba získat, 3. setkání: výsledky SWOT analýzy, předání získaných informací – návrhy na další doplnění, 4. setkání – práce s daty, 5. setkání - návrhy cílů a opatření);
  • V nejbližších dnech budou poskytovatelům sociálních služeb v Žatci doručeny „Dotazníky poskytovatelům“;
  • Odpovědi na dotazy – V KP neexistují malé a velké problémy, ve smyslu že „velké“ (velký poskytovatel služeb versus euroklíče) mají přednost, řešit se bude vše co bude pracovními skupinami projednáno a navrženo k řešení.
  • Na závěr se jednotlivé pracovní skupiny dohodly na dalším setkání

26. 11. 2007 Zobrazit méně

Stránka

  • 1