Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Stránka

  • 1

Výroční setkání všech účastníků KP 2011

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb,
Nízkoprahové zařízení pro mládež "Pohoda" 8.12.2011

8. 2. 2012 Zobrazit více

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování 2010

Setkání se uskutečnilo dne 7.12.2010 v Nízkoprahovém Klubu „Pohoda“ v Žatci od 15.00 hod.

9. 12. 2010 Zobrazit více

Slavnostní zahájení implementace Komunitního plánu

30.9.2008

soubor představených ilustračních fotografiií z aktivit KP

8. 12. 2010 Zobrazit více

výroční setkání všech účastníků KP

slavnostní setkání s účastí Bc. Jany Ryšánkové dne 10.12.2009 v Křížově vile

pozvánka/program (.pdf)

16. 12. 2009 Zobrazit více

Zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu

4.10.2007 – V zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci proběhlo zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu (KP). Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců občanů, poskytovatelů soc. služeb, úřadů a dalších institucí, které byly ke spolupráci na tvorbě přizvány.

26. 11. 2007 Zobrazit více

Pracovní setkání všech pracovních skupin 30.10.

30.10.2007 – se uskutečnilo další pracovní setkání k tvorbě Komunitního plánu. Jednalo se o pracovní setkání všech zájemců o činnost v pracovních skupinách.
Jednání se zúčastnilo 47 zájemců o KP, vedli jej Mgr. Petr Antoni a Michal Polesný z CKP.

Program byl:

  • Zahájení, pozdravy
  • Představení tajemnic pracovních komisí (Lucie Procházková – skupina –Rodina, dítě a mládež, Bc. Karla Müllerová – Senioři, Tereza Vrábíková, DiS; zdravotně postižení, Kateřina Pourová, DiS – občané v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené soc. vyloučením)
  • Konkrétní úkoly pro pracovní skupiny s výhledem do konce roku 2007
    (1. samostatné setkání pracovních skupin – přijetí jednacího řádu skupiny, volba vedoucího pracovní skupiny, připomínkování organizačního řádu KP, 2. setkání – SWOT analýza, vyhodnocení jaké informace pro KP máme a jaké a jak bude potřeba získat, 3. setkání: výsledky SWOT analýzy, předání získaných informací – návrhy na další doplnění, 4. setkání – práce s daty, 5. setkání - návrhy cílů a opatření);
  • V nejbližších dnech budou poskytovatelům sociálních služeb v Žatci doručeny „Dotazníky poskytovatelům“;
  • Odpovědi na dotazy – V KP neexistují malé a velké problémy, ve smyslu že „velké“ (velký poskytovatel služeb versus euroklíče) mají přednost, řešit se bude vše co bude pracovními skupinami projednáno a navrženo k řešení.
  • Na závěr se jednotlivé pracovní skupiny dohodly na dalším setkání

26. 11. 2007 Zobrazit méně

Stránka

  • 1