Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Stránka

  • 1

Výroční setkání všech účastníků KP 2011

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb,
Nízkoprahové zařízení pro mládež "Pohoda" 8.12.2011

8. 2. 2012 Zobrazit více

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování 2010

Setkání se uskutečnilo dne 7.12.2010 v Nízkoprahovém Klubu „Pohoda“ v Žatci od 15.00 hod.

9. 12. 2010 Zobrazit více

Slavnostní zahájení implementace Komunitního plánu

30.9.2008

soubor představených ilustračních fotografiií z aktivit KP

8. 12. 2010 Zobrazit více

výroční setkání všech účastníků KP

slavnostní setkání s účastí Bc. Jany Ryšánkové dne 10.12.2009 v Křížově vile

pozvánka/program (.pdf)

16. 12. 2009 Zobrazit více

Zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu

4.10.2007 – V zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci proběhlo zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu (KP). Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců občanů, poskytovatelů soc. služeb, úřadů a dalších institucí, které byly ke spolupráci na tvorbě přizvány.

4.10.2007 – V zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci proběhlo zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu (KP). Mezi zúčastněnými byli také místostarosta města pan Aleš Kassal, tajemnice městského úřadu paní Bc. Monika Spáčilová, pan Milan Získal, předseda sociálně zdravotní komise města, pan Mgr. Jiří Mach, vedoucí oddělení humanitárních činností z Krajského úřadu Ústeckého kraje, pan Michal Polesný, projektový manažer Centra komunitní práce Ústí nad Labem, zástupci odboru sociálních věcí Městského úřadu v Žatci a další.
Úvodní slovo měl místostarosta města pan Aleš Kassal, který vyslovil plnou podporu tvorbě KP a vyslovil předpoklad zpracování dobrého plánu, který bude přínosem pro strukturu a četnost sociálních služeb v Žatci.
Podporu tvorbě plánu vyslovil také druhý řečník pan Milan Získal, předseda sociálně zdravotní komise města
Praktické informace a zkušenosti s tvorbou KP v jiných městech sdělil přítomným pan Michal Polesný z Centra Komunitní práce Ústí nad Labem - prezentace zde:
Jako další vystoupil se svým příspěvkem Mgr. Jiří Mach z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jeho prezentaci můžete shlédnout zde.
S konkrétními kroky při tvorbě žateckého KP vystoupil Mgr. Petr Antoni, vedoucí odboru sociálních věcí v Žatci. Více informací naleznete zde.

Ustavení cílových skupin

  • Rodina, děti a mládež
  • Senioři
  • Zdravotně postižení
    (včetně služeb pro zdravotně postižené děti, jejich rodiny a pečovatele a služeb pro mentálně postižené a duševně nemocné)
  • Občané v přechodné sociální krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením
    (včetně služeb pro oběti domácího násilí a týrané osoby)

Fotografie ze setkání

Setkání KP - Foto1 Setkání KP - Foto2 Setkání KP - Foto4 Setkání KP - Foto10
Setkání KP - Foto8 Setkání KP - Foto11 Setkání KP - Foto13 Setkání KP - Foto14

Videoreportáž ze setkání
(TV OK plus, avi, 9MB) si můžete prohlédnout zde


26. 11. 2007 Zobrazit méně

Pracovní setkání všech pracovních skupin 30.10.

30.10.2007 – se uskutečnilo další pracovní setkání k tvorbě Komunitního plánu. Jednalo se o pracovní setkání všech zájemců o činnost v pracovních skupinách.
Jednání se zúčastnilo 47 zájemců o KP, vedli jej Mgr. Petr Antoni a Michal Polesný z CKP.

26. 11. 2007 Zobrazit více

Stránka

  • 1