město Žatec
Královské město

Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování 2010

Setkání se uskutečnilo dne 7.12.2010 v Nízkoprahovém Klubu „Pohoda“ v Žatci od 15.00 hod.

Zahájení, přivítání hostů Místostarosta města vyjádřil podporu komunitnímu plánování starostka vyjádřila podporu KP

Program:

 • Zahájení, přivítání hostů
 • Slovo hostitele
 • Prezentace nových a připravovaných projektů
  – Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
  – Manželé Hrádkovi:„Manželské večery“
 • Diskuze, dotazy
 • Vystoupení – děti z Dětského domova
 • Prohlídka Nízkoprahového klubu
 • Soutěž o ceny

Odpolednem účastníky akce provázeli Tereza Vrábíková , DiS a Mgr. Petr Antoni.

V úvodu přivítali hosty – starostku města Mgr. Zdeňku Hamousovou a místostarostu města Bc. Jana Novotného. Paní starostka pozdravila přítomné a vyjádřila podporu KP i z pozice starostky, připomněla, že v procesu komunitního plánování se od začátku pohybuje a problematiku zná. Místostarosta města souhlasil se slovy paní starostky a vyjádřil také podporu komunitnímu plánování.

Mgr. Petr Antoni vítá starostku města Mgr. Zdeňku Hamousovou příspěvek Mgr. Kateřiny Malé, ředitelky o.s. Mosty starostka se v procesu komunitního plánování pohybuje od začátku

Poté Mgr. Antoni zrekapituloval události KP v roce 2010 a vytyčil cíl na rok 2011 – revizi textu KP a aktualizaci dokumentu. Následoval příspěvek Mgr. Kateřiny Malé, ředitelky o.s. Mosty, která seznámila přítomné s činností nízkoprahového klubu Pohoda.

Dle programu dálevystoupily zástupkyně o.s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří paní Mgr. Kapicová a PhDr. Baranniková a prezentovaly nové i běžící projekty: REP – rozhodnutí, energie, práce, Do školy včas, Aktivní 50, Výzva 240,

zástupkyně o.s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří paní Mgr. Kapicová zástupkyně o.s. Vzdělávací centrum Podkrušnohoří paní PhDr. Baranniková Paní Stanislava Žitniková pozvala přítomné na Koncert k poctě sv. Mikuláše prezentace pana Jiřího Hrádka - projekt Manželské večery mezi hosty probíhaly neformální debaty

Následovala prezentace pana Jiřího Hrádka, který představil projekt Manželské večery, pozval zúčastněné a požádal o propagaci této akce v rámci organizací.
Dalším bodem programu bylo vystoupení čtyř dívek z žateckého Dětského domova – břišní tance.
Následovala diskuze a podněty. Paní Stanislava Žitniková pozvala přítomné na Koncert k poctě sv. Mikuláše konaný 9.12.2010 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Žatci a dále zazněla pozvánka na Divadelní festival malých forem konaný dne 8.12.2010 v městském divadle v Žatci.

Druhá část odpoledne byla neformální spojená s prohlídkou nízkoprahového klubu, pohoštěním a společenskou soutěží (vědomostní test na téma KP a Vánoce).

Datum vložení: 9. 12. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 12. 2010 0:00

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz