město Žatec
Královské město

výroční setkání všech účastníků KP

slavnostní setkání s účastí Bc. Jany Ryšánkové dne 10.12.2009 v Křížově vile

pozvánka/program (.pdf)

Prezentované projekty realizované v roce 2009 

- Nemocnice Žatec – Rozšíření služeb poskytovaných na sociálním lůžku
- Arnika – Doma je doma
- Kamarád Lorm – Plavání, Klubová činnost
- VCP – Klub aktivních seniorů, S úsměvem do školy
- SRPŠ při MŠ speciální – Podpora imunity dětí předškolního věku
- Mosty – Podpora pracovní integrace mládeže, Nízkoprahový klub
- SPCCH, ZO Žatec – Aktivní senioři – lepší kvalita života ve stáří

Doprovodné akce:

- výstava výrobků z ergoterapie Nemocnice Žatece, o.p.s.
- výstava prací dětí z projektu MŠ speciální
- výstava Kamarádu Lorm (přízemí, výstavní prostory Křížovy vily)

KP dnes

(- z úvodního slova P.Antoniho)

Celkem je v KP 26 cílů rozpracovaných do 60 opatření - K dnešnímu dni se dá konstatovat, že 17 opatření ( 28%)je splněno (mezi nimi např. Mateřské centrum, Nízkoprahové zařízení pro mládež, stacionář v Libočanech, azylový dům pro muže, zřízení samostatné funkce manažera prevence kriminality a v neposlední řadě !!! vyčlenění samostatného dotačního titulu z rozpočtu města)

Dalších 22 opatření (36%) je rozpracováno, nebo částečně plněno (opět příklady: Domov se zvl. režimem v Žatci, vzdělávací akce pro seniory, podpora pečovatelské službě a osobní asistenci, podpora domácí hospicové péče)

Další přínosy KP:

- Nové subjekty s právní formou, vlastními prostorami a činností – doplnění spektra obč. a neziskového sektoru v Žatci
- Zkvalitnění života obyvatel Žatce – nové služby, podněty, možnosti, volný čas, děti...
- Nová pracovní místa (odhadem více než 15 v návaznosti na splněné opatření...)
- Komunikace mezi poskytovateli služeb, nové kontakty, spolupráce
- Dotace na soc. služby (MPSV, IP Kraje a další)

Datum vložení: 16. 12. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2009 0:00

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz