Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Nový komunitní plán na období 2015 - 2018

 

VÝSTUP Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

    Pro formulování  cílů a opatření 2. komunitního plánu  je  třeba získat data.   Data tzv. “tvrdá“ – statistická a data „měkká“, která poskytnou hlubší informace o zkoumaném jevu.  Pro získání „měkkých“  dat proběhl v době  do 13.5.2014 do  4.6.2014 mezi  veřejností, tzn. uživateli sociálních služeb (faktickými či potencionálními) výzkum.   Byl realizován v Žatci a jeho místních částech.

   Bylo zvoleno dotazníkové  šetření  formou  strukturovaného rozhovoru.  Naším cílem bylo získat zpět alespoň 600 dotazníků. Konečné číslo však bylo mnohem větší  -  zúčastnilo  se celkem 1182 respondentů,  se  kterými spolupracovalo střídavě 1-5 tazatelů z řad dobrovolníků.  Významnou měrou se podíleli i někteří  poskytovatelé  služeb a  zejména žatecké školy.  Děkujeme.

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ:

  1. senioři a lidé s postižením - zde
  2. děti a mládež - zde
  3. rodiny - zde

 

Děkuji za Váš čas a ochotu podílet se na tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit.

Mgr. Kamila Sulíková
vedoucí odboru soc. věcí
koordinátorka KP
tel: 415 736 400
mob: 777 634 042
mail: sulikova@mesto-zatec.cz

Městský úřad
nám. Svobody 1
438 24 Žatec