město Žatec
Královské město

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 ZDE

Žatecká dočesná jinak - více informací ZDE

Úřední hodiny Městského úřadu Žatec pro veřejnost od 1.7.2020 - ZDE

Výzkum KP 2015-18

Nový komunitní plán na období 2015 - 2018

VÝSTUP Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Pro formulování  cílů a opatření 2. komunitního plánu  je  třeba získat data.   Data tzv. “tvrdá“ – statistická a data „měkká“, která poskytnou hlubší informace o zkoumaném jevu.  Pro získání „měkkých“  dat proběhl v době  do 13.5.2014 do  4.6.2014 mezi  veřejností, tzn. uživateli sociálních služeb (faktickými či potencionálními) výzkum.   Byl realizován v Žatci a jeho místních částech.

Bylo zvoleno dotazníkové  šetření  formou  strukturovaného rozhovoru.  Naším cílem bylo získat zpět alespoň 600 dotazníků. Konečné číslo však bylo mnohem větší  -  zúčastnilo  se celkem 1182 respondentů,  se  kterými spolupracovalo střídavě 1-5 tazatelů z řad dobrovolníků.  Významnou měrou se podíleli i někteří  poskytovatelé  služeb a  zejména žatecké školy.  Děkujeme.

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ:

  1. senioři a lidé s postižením - zde
  2. děti a mládež - zde
  3. rodiny - zde

 

Děkuji za Váš čas a ochotu podílet se na tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit.

Mgr. Kamila Sulíková
vedoucí odboru soc. věcí
koordinátorka KP
tel: 415 736 400
mob: 777 634 042
mail: sulikova@mesto-zatec.cz

Městský úřad
nám. Svobody 1
438 24 Žatec