město Žatec
Královské město

Ukončení trvalého pobytu

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení ve formě datové zprávy občan musí podepsat uznávaným elektronickým podpisem nebo dodat prostřednictvím datové schránky.

Občan je povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. 

Za občana může sdělit ukončení trvalého pobytu také jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR je zpoplatněno částkou 100,- Kč v případě ukončení na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana nebo částkou 300,- Kč v případě ukončení na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz