město Žatec
Královské město

Žádost o zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti (občana staršího 15 let) o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti.

Ke zprostředkování kontaktu lze použít Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení na webových stránkách, nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti (obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad, krajský úřad, Ministerstvo vnitra).

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

Uvedený  kontakt  spočívá v písemném  oslovení kontaktované (hledané) osoby, po  její jednoznačné identifikaci. Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Zda skutečně dojde ke kontaktu s hledanou osobou záleží pouze na rozhodnutí této osoby (hledaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat). 

V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké.

Za zprostředkování kontaktu je stanoven správní poplatek je 500,- Kč (položka 3, písm. e) Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění). V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz