město Žatec
Královské město

Duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů

 

Matriční doklady vydává matriční úřad, u kterého je matriční událost (narození, sňatek, úmrtí) zapsána, kde se udála. Matriční doklad lze vydat osobě, které se událost týká, dále pak rodinným příslušníkům, za které se považují dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, v platném znění  manžel/ka, partner(registrované partnerství), rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci. 

Duplikáty lze vydat také zplnomocněným zástupcům (je nutná úředně ověřená plná moc) a je nutno prokázat totožnost osoby občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů lze vydat na žádost, která může být:

  • podána osobně (správní poplatek 100,- Kč je uhrazen na místě a doklad je pak vydán na počkání) nebo
  • vyplněna a zaslána elektronicky opatřena elektronickým podpisem (správní poplatek 300 Kč lze uhradit převodem z účtu na účet Městského úřadu Žatec a doklad je zaslán na adresu uvedenou v žádosti doporučeně do vlastních rukou jen adresátovi) nebo
  • vyplněna a zaslána poštou, v průvodním dopise zasílaném spolu se žádostí je třeba uvést RČ žadatele (správní poplatek 300 Kč lze opět hradit převodem z účtu, příp. lze vložit do obálky požadovanou částku a spolu se žádostí odeslat na adresu Městského úřadu Žatec).

Bankovní spojení, kam lze směřovat úhradu správních poplatků za vydání duplikátů matričních dokladů je č.ú.: 19-422481/0100 vedené u KB a.s. pobočka Žatec, je také potřeba uvést variabilní symbol  136119 a specifický symbol RČ žadatele. 

 

Žádost o vydání tuzemského matričního dokladu ze zvláštní matriky Brno

Žádost o se podává u zastupitelského úřadu ČR nebo u kteréhokoli matričního úřadu a připojí se k ní:

  • cizozemský matriční doklad, opatřený vyššími ověřeními (jsou-li vyžadována podle mezinárodní smlouvy) a úředně přeložený do češtiny na území ČR
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká (občanský průkaz, cestovní pas ČR, osvědčení o státním občanství ČR)
  • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy (např. rodný list žadatele, oddací list žadatele)

Do zvláštní matriky se zapisují dle § 42 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění matriční události (narození, úmrtí, sňatky, uzavřené registrované partnerství), ke kterým došlo:

  • na území cizího státu,
  • na zastupitelském úřadu České republiky,
  • na lodi nebo letadle mimo území České republiky,
  • na místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu

Formuláře jsou k dispozici na všech matričních úřadech v ČR nebo zastupitelských úřadech ČR v cizině, popř. ke stažení na webových stránkách zvláštní matriky Brno  -  http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice sloup

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz