město Žatec
Královské město

Narození

 

Základní informace

 

Narození dítěte je povinno oznámit matričnímu úřadu zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Nedošlo-li k oznámení zdravotnickým zařízením, má tuto povinnost jeden z rodičů (matka do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna tak učinit) - § 15 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách").

Rodné listy novorozenců je nutné si vyžádat jedním z rodičů osobně na našem úřadě. Důvodem je povinnost ověření rodiči uváděných údajů z předložených dokladů (rodných listů rodičů, oddacích listů, občanských průkazů).  Pro vystavení rodného listu novorozence je u manželských párů nutno před porodem vyplnit, oběma rodiči podepsat a v porodnici odevzdat Prohlášení k narození dítěte současně s oddacím listem. 

U nemanželských dětí je důležité, zda bylo nebo nebylo k dítěti určeno souhlasným prohlášením rodičů otcovství. I v tomto případě musí odevzdat matka v porodnici Prohlášení k narození dítěte a další doklady, uvedené v prohlášení. Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství doporučujeme sepsat před narozením dítěte, lze tak však učinit kdykoli po narození.

Vítání nových občánků do života

Rodiče dětí jsou včas informováni formou pozvánky, kde je zároveň uveden datum a hodina přijetí v obřadní síni. Pro vítaná miminka jsou zde připraveny malé dárky, pro rodiče blahopřání od zástupců města a také je přítomen fotograf. Rodiče, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů se svým děťátkem této akce zúčastnit, si můžou telefonicky nebo osobně u kontaktní osoby určit náhradní termín, aby nebyli o tuto událost ochuzeni.

Zjištění přesného času narození

V oznámení o narození dítěte, které zasílá zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen, je uveden kromě data narození také přesný čas narození a porodní hmotnost a délka dítěte. Tato listina je po ukončení kalendářního roku, ve kterém narození proběhlo, uložena u nadřízeného orgánu, v našem případě u Krajského úřadu Ústeckého kraje. V průběhu roku narození lze požádat o vydání potvrzení o těchto skutečnostech přímo u matričního úřadu, poté přímo u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Žádost je zpoplatněna částkou 50,- Kč a údaje lze vydat pouze oprávněné osobě, tj. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Renesanční sladovna

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz