město Žatec
Královské město

Sestavení rodokmenu, zjištění předků

RODOKMEN

Chcete-li sestavit si rozsáhlý rodokmen sami osobně, musíte počítat s tím, že budete pátrat po matričních úřadech, ale hlavně v nejrůznějších archivech. Sestavování rodokmenu je časově i finančně náročné, neboť je zapotřebí většinou žádané informace osobně vyhledávat. Další možností k sestavení rodokmenu je využití služeb různých genealogických společností, které se touto činností za úplatu zabývají.

Stačí-li Vám však zjištění Vašich nejbližších předků v přímé linii, tj. rodičů, prarodičů, praprarodičů atd., lze požádat příslušný matriční úřad buď o nahlédnutí do zápisu narození, úmrtí, sňatku těchto osob (zpoplatněno částkou 20 Kč za jeden zápis), vyžádat si vyhotovení rodného, úmrtního, oddacího listu těchto událostí (zpoplatněno částkou 100 Kč za jeden matriční doklad), nebo požádat o doslovný výpis z příslušné matriční knihy (zpoplatněno částkou 15 Kč za jednu stránku výpisu), případně můžete využít všechny postupy. Vždy však musíte znát data a místa těchto matričních událostí, neboť do matričních knih se události zapisují v místě události, v časové řadě, nikoli abecedně a nelze zapůjčit celou knihu k prohlížení.

Dále je dobré vědět, jakého náboženství byly hledané osoby, jelikož do roku 1949 byly zápisy o matričních událostech prováděny nejen na matričních úřadech (pokud byly ony osoby bez vyznání), ale nejvíce u farních úřadů podle náboženství. Na každém matričním úřadě jsou uloženy matriky (i ty farní) nejméně těchto časových úseků: narození – 100 let zpětně, manželství – 75 let zpětně a úmrtí – 75 let zpětně. Poté jsou předávány příslušným oblastním archivům. V archivech je pak již možno hledat bez přesného časového určení, jelikož do matrik lze nahlížet volně.

U matričních úřadů je třeba vždy prokazovat příbuzenský poměr s hledanými osobami, to znamená předkládat minimálně svůj rodný list, kde máte uvedeny rodiče, dále pak rodné listy Vašich rodičů, případně další matriční doklady, ze kterých by byl přímý příbuzenský vztah ověřen.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz